Stadskanaal geeft inwoners Cereswijk en Dideldom meer mogelijkheden

STADSKANAAL - Roelof Plieger “We faciliteren nu meer voor de burger”

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal gaat inwoners van het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom meer mogelijkheden geven hun woning aan te passen naar eigen wens. Dit sluit aan op de visie van de gemeente waarin minder regels van kracht zijn en bewoners meer ruimte krijgen. Het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom is de voorloper, want het plan is dat de overige wijken en dorpen binnen de gemeente gaan volgen. Stadskanaal heeft voor de strategiewijziging ruim drie jaar uitgetrokken.

De wijziging in het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom is sinds 29 oktober vorig jaar van kracht en geeft burgers meer ruimte. De gemeente biedt inwoners in het bestemmingsplan namelijk meer mogelijkheden. Er is geen vergunning meer nodig voor het starten van een bed & breakfast voor maximaal vier personen, om een mantelzorgwoning in te richten of een deel van de bebouwing te gebruiken voor een bedrijf aan huis. De gemeente Stadskanaal stelt iets unieks te hebben, wat als voorloper kan gaan dienen voor vele andere gemeenten in Nederland. Niet alleen wordt de regeldruk voor burgers met een eigen woning verlaagd, de achterliggende gedachte is dat het klein ondernemerschap ‘op Knoal’ wordt bevorderd.
“We faciliteren nu meer voor de burger”, stelt wethouder Roelof Plieger (CDA). “In het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom wordt het nu gemakkelijker voor een ZZP’er om een eigen bedrijf aan huis te starten. Daarmee keert het lint aan het kanaal van Stadskanaal naar Musselkanaal terug naar de tijden van vroeger.”
‘Schwung’
Plieger doelt hiermee op het feit dat er in vervlogen tijden relatief veel ondernemers vanuit huis werkten langs het lint. “In het verleden zijn deze ondernemers gestimuleerd om zich te vestigen op de bedrijventerreinen”, weet hij.
“We willen Stadskanaal nu weer een bepaalde ‘schwung’ geven om ook kleine ondernemers aan huis de kans te geven om te beginnen. Inwoners van de gemeente in het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom hoeven geen bouwvergunning te hebben om hun kleine aanpassingen door te voeren. Let wel, het gaat om relatief kleine aanpassingen. Wanneer iemand een toren van tien meter in de tuin wil bouwen wordt het natuurlijk een ander verhaal.” Het bestemmingsplan biedt dus volop ruimte om te bouwen op het eigen perceel.
Vaak wordt een maximale omvang van bijbehorende bouwwerken toegestaan. Inwoners kunnen meer naar eigen inzicht bepalen hoe groot hun garage moet zijn, zolang de helft van hun perceel maar onbebouwd is. Voor ondernemers hebben bedrijfspanden in het nieuwe bestemmingsplan een gemengde bestemming gekregen, zodat er in vele gevallen het gebruik naar andere bedrijfsfuncties zonder vergunning gewijzigd kan worden. “Een ZZP’er kan een kantoorruimte dus verbouwen tot werkplaats”, aldus Plieger. “Bouwbedrijven krijgen er niet de ruimte, het is juist bedoeld voor klein ondernemerschap.”
Kortom, Stadskanaal faciliteert voor haar burgers en ondernemers. Het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom is de start en het team ambtenaren wat nauw samenwerkt met Plieger rolt binnenkort een plan uit om de hele gemeente die kans te geven. Dat vergt nogal wat tijd, mede door de besluitvorming in de gemeenteraad, dus de planning is om het  laatste bestemmingsplan aan het einde van 2017 vrij te geven. “We willen in Stadskanaal de combinatie wonen en werken aan huis stimuleren”, legt Plieger uit. “Dat betekent dat je als gemeente moet loslaten en moet meedenken met de burgers waar het hoort. Ik hoop dat vele gemeenten dit idee gaan volgen.”