D66 Oldambt wil opheldering over energiestandpunt college

WINSCHOTEN – De D66-fractie in de gemeente Oldambt wil van het college weten welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van alternatieve vormen van energie. De Oldambtster raad heeft zich eerder uitgesproken tegen de komst van grootschalige windparken en D66 wil weten welke alternatieven wel mogelijk zijn.

Aanleiding hiervoor is het gegeven dat een ondernemer volgens de fractie in contact wil komen met de gemeente om zijn initiatief om niet in gebruik zijnde industrieterreinen tijdelijk beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen. Volgens D66 heeft hij bot gevangen. Ook D66 heeft vanuit haar gevoel van urgentie voor het plaatsen van grootschalige zonnesystemen getracht te bemiddelen tussen deze ondernemer en de gemeente, stelt de tweekoppige fractie. De partij wil weten wanneer er een beleidskader komt voor initiatieven als bijvoorbeeld ondernemers met zonneweides hebben. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.