Menterwolde en Stadskanaal ontstemd over nieuwe Omgevingsvisie

“Dit is meten met twee maten”

STADSKANAAL / 25-7-2012 / Mevrouw B.A.H. (Baukje) Galama, burgemeester van de gemeente Stadskanaal  / Foto: Omke Oudeman MUNTENDAM/STADSKANAAL – De gemeenten Menterwolde en Stadskanaal hebben de concept-Omgevingsvisie en concept-Omgevingsverordening met enige verbazing gelezen. Reden hiervoor is de in hun ogen bijzondere keuzes die gemaakt worden op het gebied van duurzame energie. Nieuw te realiseren zonneparken mogen bijvoorbeeld slechts onder voorwaarden worden geplaatst in het buitengebied, aangezien dit niet moet gaan concurreren met agrarische doeleinden. “Waarom geldt dit argument wel voor zonneparken en niet voor windenergie”, vraagt wethouder Jan Velthuis (Menterwolde) zich af.

Beide gemeenten zijn in hun ogen de dupe van het aanleggen van grootschalige windparken. Want alhoewel de rollen van de gemeenten Menterwolde en Stadskanaal in de windmolendiscussie van elkaar verschillen, beleven ze het probleem op dezelfde manier. Binnen de gemeentegrenzen van Menterwolde dreigt er bij Meeden een windpark van 35 windmolens te herrijzen, terwijl Stadskanaal als buurgemeente van de Drentse gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze wordt geconfronteerd met een windpark van 150 MegaWatt. In de nieuwe Omgevingsvisie, een opvolger van het huidige Provinciaal Omgevingsplan (POP), is een van de doelstellingen het opwekken van 300 MegaWatt zonne-energie in 2020. Zonneparken ziet de provincie bij voorkeur in de bebouwde kom. Hierbij valt te denken aan onbenutte bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. Zonneparken in het buitengebied worden onder bepaalde voorwaarden toegestaan, bijvoorbeeld op voormalige stortplaatsen. Het argument van de provincie Groningen is dat het opwekken van zonne-energie niet moet gaan concurreren met agrarische doeleinden zoals voedselproductie. Vooral dat laatste argument is slecht gevallen bij de gemeenten Menterwolde en Stadskanaal. “Een zonnepark mag niet concurrerend zijn met natuurontwikkeling”, heeft burgemeester Baukje Galama geconstateerd. “Maar een windpark mag dat blijkbaar wel. Als je zegt dat je in het buitengebied alleen ruimte hebt voor windmolens ben je niet meer van deze tijd.”

Verkeerde manier

Galama vindt dat de discussie verkeerd wordt gevoerd. “Het doel is alternatieve energie. Eerst zou de provincie moeten kijken waar dat plaats zou kunnen vinden en pas dan moet er gekeken naar de manier hoe dat te faciliteren.” Wethouder Jan Velthuis van Menterwolde sluit zich daarbij aan. “Vanuit het perspectief van het buitengebied is dit meten met twee maten. De provincie Groningen wil het landschap niet laten verrommelen. Wat doen de windmolens dan? Die zorgen wél voor natuurontwikkeling?” De gemeenten zijn dan ook ontstemd over de gang van zaken. “In de huidige Omgevingsvisie straalt de provincie uit dat de gemeenten niet teveel vrijheden mogen krijgen”, vindt Velthuis. “Je moet als provincie niet gaan afdwingen of gaan beperken, zo kom je nooit met elkaar verder.”

De gemeenten Menterwolde en Stadskanaal zullen dan ook hun eigen zienswijze op de Omgevingsvisie indienen. De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening zijn beide namelijk als concept gepresenteerd en de verschillende partijen kunnen hun visie nog indienen. Velthuis hoopt daarbij dat de gemeenten hun krachten bundelen. “We gaan dit ook bespreken met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer”, vervolgt Velthuis. “Wat betreft onze zienswijze zou het in mijn ogen niet onverstandig zijn wanneer meerdere gemeenten de krachten bundelen.”