Ondernemers doen met Solar Park greep naar laatste strohalm

Presentatie zonnepark Stadskanaal STADSKANAAL – Het is vijf voor twaalf, minister Kamp van Economische Zaken wil in juni van dit jaar een allerlaatste klap geven op het windpark in de Drentse Veenkoloniën. Maar zes ondernemers uit de Kanaalstreek zijn opgestaan. Ze pleiten voor een grootschalig Solar Park in de Veenkoloniën, die de meer dan 50 windmolens moeten vervangen. “Het is laat, maar nog niet te laat”, zo motiveerde Rieks van der Wal het initiatief.
Namens de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek (VVBK) en de Ondernemersvereniging Buinermond gingen de zes ondernemers met elkaar in conclaaf en daar rolde het plan uit voor een grootschalig zonnepark. De ondernemers zijn glashelder in hun betoog: de komst van een grootschalig windpark zoals het Rijk en de Provincie Drenthe willen is de doodsteek voor de Kanaalstreek. Meer dan vijftig windmolens van 200 meter hoog zijn een inbreuk op de leefbaarheid en waardevastheid van de huizen. Bovendien wordt de Kanaalstreek in de ogen van de ondernemers geen aantrekkelijk vestigingsgebied voor nieuwe ondernemingen. Met andere woorden, windmolens geven het gebied net dat laatste zetje. Het Solar Park Veenkoloniën moet uitkomst bieden. Het gaat om een park van 250 hectare vol met zonnepanelen, waarbij er 150 MegaWatt aan energie wordt opgewekt. Dat park heeft namelijk wel het gewenste draagvlak onder bevolking en ondernemers. Mede-initiatiefnemer Rieks van der Wal kreeg de zaal vorige week doodstil met zijn presentatie van het Solar Park in de Veenkoloniën.
Neuhardenberg
“We maken ons buitengewoon veel zorgen over de impact van het windpark op de sociaal-economische perspectieven”, vertelde hij daarbij. Dat is ook een van de beweegredenen geweest voor de initiatiefnemers om dit plan te lanceren. Van der Wal vulde aan dat de betrokkenen zich hebben laten inspireren door het zonnepark wat bij Neuhardenberg in Duitsland is gerealiseerd. “Daar is op een gebied van 240 hectare een park dat 145 MegaWatt opwekt gerealiseerd”, vulde Van der Wal aan.
De ondernemers van de VVBK en Ondernemersvereniging Buinermond hebben in ieder geval de steun van de gemeente Stadskanaal. Van der Wal en spreekstalmeester Aize Bouma gaven in ieder geval te kennen dat de zes initiatiefnemers wél het initiatief zijn gestart, maar dat ze het zonnepark in ieder geval niet gaan realiseren. Daarvoor dragen ze het stokje over.
De gemeente Stadskanaal liet bij monde van burgemeester Galama in ieder geval weten dat de overheid geen uitvoerende instantie kan zijn en ze riep dan ook ondernemers op om het plan verder te willen dragen. De initiatiefnemers lieten bij monde van ‘projectleider’ Van der Wal weten het plan een kans toe te dichten. “We zijn laat, maar nog niet te laat”,  legde hij uit. De technisch woordvoerder vervolgde zijn betoog met het feit dat het zonnepark op draagvlak kan rekenen, er geen langdurige procedures te verwachten zijn en het park – als het enigszins meezit – al binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden. Daarvoor moeten in Den Haag nog wel alle handen op elkaar, dus voorlopig gaat de lobby van de Knoalster ondernemers onverdroten voort.