Partijen blazen Mercuriuspark nieuw leven in

STADSKANAAL - Business Mercurius Park Provincie en gemeente investeren fors met 6,1 miljoen

STADSKANAAL – Het verwaarloosde industrieterrein Mercuriuspark krijgt een boost. De provincie Groningen, gemeente Stadskanaal en de nieuwe eigenaren Hoornstra Aannemingsmaatschappij en J.C. Krans Aannemingswerken hebben de handen ineen geslagen om er een businesspark met goede economische vooruitzichten van te maken. Daarvoor is wel een forse overheidssubsidie noodzakelijk, want provincie en gemeente investeren gezamenlijk 6,1 miljoen euro in het park.
Het overgrote deel van dat geld is bestemd voor de revitaliseren en sanering van het park. Onder het bewind van voormalig eigenaar TCN is het park namelijk flink verwaarloosd en is gebleken dat de grond ernstig is vervuild. De gemeente Stadskanaal draagt 2,6 miljoen bij aan de sanering, onder meer door haar percelen op bedrijventerrein Zuid-Oost Groningen niet meer te ontwikkelen en de waarde van de grond af te boeken. De provincie Groningen betaalt 3,5 miljoen mee aan de revitalisering en de sanering. Vorige week donderdag werd de starthandeling verricht door de gedeputeerden Mark Boumans (VVD) en Yvon van Mastrigt (PvdA) en burgemeester Galama (Stadskanaal,  onder het toeziend oog van wethouder Peter Gelling (GBS). Galama, tevens portefeuillehoudster van het dossier Mercuriuspark toonde zich een tevreden burgemeester. “We hebben er met veel PK aan gewerkt”, liet ze weten. “Het gebied ontwikkelt zich hierdoor van probleem naar kans. We zijn ook blij dat de provincie Groningen hieraan wil bijdragen. Zij zorgt niet alleen voor sanering, maar ook voor economisch perspectief. Dit zorgt voor een mooie spin off naar het bedrijfsleven in de omgeving.” Dat het Mercuriuspark na revitalisatie en sanering perspectief heeft, blijkt uit het onderzoek van bureau Invraplus. Dit bureau heeft de economische vooruitzichten in samenwerking met gemeente en ondernemers in kaart gebracht. Belangrijkste levensader is daarvoor de ontwikkeling van een Local Energy Park, met plaats voor een knooppunt voor openbaar vervoer. Daarbij investeren de bedrijven Hoornstra Aannemingsmaatschappij uit Nieuw Buinen en J.C. Krans Aannemingswerken uit Stadskanaal risicodragend in het project, zo voorspelt burgemeester Galama. Een belangrijk aspect voor het realiseren van een zonnepark in het gebied is voor handen. De voormalige Philipsfabriek heeft een elektronische aansluiting achtergelaten waardoor het park kan worden aangelegd. Wanneer deze aansluiting nog zou moeten worden gerealiseerd, was het kostenplaatje een miljoen euro hoger uitgevallen. De partijen zijn content over deze meevaller. Naast het realiseren van een zonnepark wordt er ingezet op een testopstelling voor kleine windmolens. De nieuwe eigenaren, verenigd in Mercurius Business Park BV, verwachten dat er met dit profiel voor het bedrijventerrein weer kansen liggen voor ondernemers die zich op het Mercuriuspark willen vestigen. Het verdienmodel van deze onderneming is gericht op het exploiteren en verhuren of verkopen van de grond. “Wij zijn echt blij, want deze ondernemers steken echt hun nek uit”, vindt Galama. Het ontwikkelen van een ‘Green Valley’ is bovendien goed voor de regio, want de voorspelling is dat dit bedrijvenpark op termijn 150 fulltime banen kan voortbrengen. “Denk daarbij aan het onderhouden van het zonnepark. We denken daarbij aan een specifieke opleiding op dit gebied op het Noorderpoort, waarbij de leerlingen de kennis hiervoor opdoen.” Met de ontwikkeling van het Mercuriuspark neemt Stadskanaal een voorschot op de toekomst. De gemeente denkt namelijk dat er voor de kansen voor een knooppunt voor het openbaar vervoer ook mogelijkheden liggen op dit park. De plannen om de spoorlijn Groningen-Veendam door te trekken naar Stadskanaal zou een voorbode kunnen zijn om een trein- en busstation te laten verrijzen op het Mercuriuspark. “Daarbij zou het rijden van bussen op waterstof een van de innovatieve ontwikkelingen kunnen zijn die op dit bedrijvenpark heel goed past”, legt Galama uit. Met de ontwikkeling van het Mercuriuspark is de hoop uitgesproken om één of twee gebouwen van Philips te laten staan, om de geschiedenis aan deze voor Stadskanaal belangrijke werkgever in leven te laten. Hier zijn echter geen harde afspraken over gemaakt, de ondernemers hebben hierin de ruimte om alle panden te slopen.