Geslaagde en zeer druk bezochte Open Dag OZG

WINSCHOTEN - Open Dag OZG WINSCHOTEN – Ruim 1900 mensen bezochten zaterdag 21 maart de Open Dag op beide locaties van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG). Circa 600 op locatie Delfzicht en circa 1300 op locatie Lucas.

Reeds een halfuur voor de officiële start betraden de eerste bezoekers de ziekenhuizen. Om drie uur werden, m.n. op locatie Lucas, de bezoekers vriendelijk verzocht de uitgang op te zoeken, om een eind te krijgen aan de stroom mensen. Er waren routes uitgezet, waarbij achter de schermen gekeken kon worden op  de afdelingen Gynaecologie (verloskamers en kraamsuites), Longgeneeskunde, MDL (Maag, Darm, Lever), Nucleaire Geneeskunde, de OK, Orthopedie, Revalidatie, Reumatologie en nog veel meer.
Ook kon men een kijkje nemen in het endoscopiecentrum, de afdeling Fysiotherapie en op de kinderpoli’s waar de poppendokter pleisters plakte op een knuffel en kinderen een selfie konden maken in een doktersjas. Clown Joepi knutselde ballonnen in elkaar die kinderen mee naar huis mochten nemen. Het laten doen van cholesterol- en glucosetestjes in het laboratorium, het zelf doen van een handdesinfectietest en het laten meten van de bloeddruk, waren erg favoriet.

Ook in trek was de stand van de nieuwbouw. Op schermen was een virtuele rondgang door het nieuw te bouwen ziekenhuis in Scheemda te zien. Er lagen plattegronden en men kon in gesprek gaan met de architect.

Positieve reacties
De reacties over de Open Dag waren erg positief, van zowel bezoekers als medewerkers. Naast de medewerkers hebben ook vrijwilligers en samenwerkingspartners zich enorm ingespannen om er zaterdag een geslaagde dag van te maken. Zij allen hebben ervaren dat de OZG een ziekenhuis is met kennis van zaken en zeer betrokken is bij de mensen in de regio.