Tijd voor verbetering bij Synergon

OUDE PEKELA/WINSCHOTEN – Het resultaat bij Synergon dient te worden verbeterd en de arbeidsontwikkeling van medewerkers dient een hoge prioriteit te krijgen. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoeksrapport van RadarAdvies, dat in opdracht van de drie gemeenteraden. Er is sprake van oplopende tekorten en de koers van Synergon dient te worden gewijzigd.

“De hoofddoelstelling om eenderde naar begeleid werk en eenderde naar detacheringsplekken te krijgen is onvoldoende gerealiseerd”, aldus adviseur Anton Revenboer van RadarAdvies. “Ook zal de arbeidsontwikkeling van medewerkers moeten aantrekken. Daarnaast zijn de meeste arbeidsproductieve medewerkers binnen Synergon actief. Deze medewerkers moeten naar buiten.” Revenboer waarschuwde voor een oplopend tekort wanneer er niets wordt ondernomen door directeur Ed Scherbeyn en het Dagelijks Bestuur van Synergon. “Het tekort van dit jaar bedraagt 5,7 miljoen euro en wanneer er niets gebeurt loopt dit op tot 6,8 miljoen euro. En als je niks doet kan dat nog veel groter worden.” Kortom, het is tijd voor een andere koers binnen Synergon. Revenboer adviseert verder om kritisch te kijken naar de dienstverlening van het SW-bedrijf. Volgens de adviseur van RadarAdvies kan Synergon kosten besparen door bijvoorbeeld groenafdeling onder te brengen bij de gemeenten Oldambt en Pekela. Bellingwedde wordt hierbuiten gelaten. Het heeft namelijk wel een groenafdeling, maar geen voorman. “Het gedeelte dat het groen voor particulieren verzorgt, kan wellicht worden overgenomen door hoveniers”, stelde Revenboer, die verder stelde dat de uitvoering van de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening in één hand te leggen. “Dat sluit aan bij het Akkoord van Westerlee.”

Bestuurlijke verandering

Revenboer gaf verder aan dat de rol van de drie gemeenteraden eveneens wordt meegenomen in het traject. De raden van Bellingwedde, Oldambt en Pekela richten zich momenteel teveel op het uitvoerende gedeelte van Synergon en te weinig op haar controlerende rol. “De raden kunnen zich meer richten op de bedrijfsdoelstelling en minder op de bedrijfsvoering”, vond Revenboer. Met andere woorden, de gemeenteraden kunnen hun werk in dit dossier verbeteren. Iets wat Hennie Hemmes, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Synergon, wel kon beamen. “De raden hebben zich vooral laten horen in de periode dat het financieel minder ging. Toen er zwarte cijfers geschreven werden, hoorde je ze niet.”

De gemeenteraden van Bellingwedde, Oldambt en Pekela zijn inmiddels op de hoogte van het rapport. Op  2 april is er een informatiebijeenkomst voor de drie gemeenteraden vastgesteld waar het onderzoeksrapport nader wordt toegelicht. Het politieke debat zal later in de raden plaatsvinden.