Stadskanaal neemt N974 over van provincie

STADSKANAAL – Als ook Provinciale Staten akkoord gaat neemt de gemeente Stadskanaal het eigendom en beheer van de N974 (Stadskanaal-Onstwedde) over van de provincie. Dat geldt ook voor het onderhoud van de weg, waarmee de gemeente na de zomerperiode een begin wil maken.

Bij de reconstructie van de N366 is de aansluiting Onstwedderweg–Stadskanaal verwijderd. Daarmee is de N974 een weg geworden met hoofdzakelijk bestemmingsverkeer en een lage verkeersintensiteit.

Vanwege de veranderde functie van de weg wil de provincie de N974 nu overdragen. De weg is aan groot onderhoud toe en de bermen verkeren in slechte staat. Met de overdracht kan Stadskanaal het onderhoudsniveau aanpassen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen.

Na besluitvorming door Provinciale Staten kan Stadskanaal na de zomervakantie beginnen met het groot onderhoud. Zo komt er onder meer een nieuwe deklaag op de weg en zullen de bermen worden verhard met reflecterend bermbeton.

Het groot onderhoud kost € 791.000. Die kosten worden gedekt uit de afkoopsom. Met de overdracht is een totaalbedrag gemoeid van € 2.191.812.