Medewerkers Wedeka uiten grote zorgen over toekomst SW

Groep werknemers schrijft ‘alarmbrief’ naar diverse geledingen

STADSKANAAL - Nico Lieberom STADSKANAAL – Een groep medewerkers van Wedeka Bedrijven, Wedeka Baanderij en Wedeka BV uiten in een brief aan de Ondernemingsraad hun grote zorgen over de toekomst. Aanleiding voor de brief is het Akkoord van Westerlee, waar een van de afspraken is dat er voor de sociaal werkvoorziening in Oost-Groningen één nieuwe werkmaatschappij wordt opgezet. De titel van de brief is veelzeggend: ‘Westerlee’… een kwestie van visie, een kwestie van kiezen…

De brief is niet alleen gericht aan de Ondernemingsraad van Wedeka Bedrijven, ook hebben de directie en het MT, het Algemeen Bestuur, de colleges van B&W en de gemeenteraden van Borger-Odoorn, Stadskanaal, Menterwolde, Veendam en Vlagtwedde de brief ontvangen. De briefschrijvers wijzen de verschillende geledingen op het volgende: ‘zijn de colleges van B&W zich er voldoende van bewust dat voor een dergelijke ingrijpende wijziging respectievelijk liquidatie van Wedeka een (tweederde) meerderheid van de gemeenteraden noodzakelijk is?’ Ook vragen de briefschrijvers zich af of de ondernemingsraden voor advies zijn gevraagd én trekken ze de doelstellingen van het Akkoord van Westerlee in twijfel. ‘Is de doelstelling van 60 procent externe plaatsing wel reëel?’ De groep medewerkers uiten hier hun zorgen over dat wanneer deze doelstelling niet wordt gerealiseerd, er de vraag is of een passende werkplek dan nog wel tot de mogelijkheden behoort. Ook vraagt ‘een belangrijk deel van het personeel zich af of de voorgenomen liquidatie van Wedeka Bedrijven wel de meest geschikte weg is om handen en voeten te geven aan de participatiewet’. Nico Lieberom (foto), secretaris van de Ondernemingsraad, geeft aan dat de brief inderdaad is binnengekomen. “We onderschrijven de zorgen van het personeel”, vertelt hij. “We weten alleen niet waar de brief wegkomt. De ondertekening geeft aan dat het om een groep medewerkers gaat, maar we weten niet hoe groot die groep is. Niemand weet dus waar de brief exact wegkomt.”

Onzekerheid

Met andere woorden, formeel gezien kan de Ondernemingsraad niet zoveel met deze brief. De OR heeft ondertussen zelf een document van zeven pagina’s opgesteld en haar aanbevelingen aan het Dagelijks Bestuur van Wedeka meegegeven. Zo heeft de OR ook haar visie op het Akkoord van Westerlee gegeven. “Er is veel onzekerheid”, vervolgt Lieberom. “In mijn optiek bevat het Akkoord van Westerlee een aantal holle kreten. We zijn in gesprek en op 7 april wordt er meer duidelijk, ook over de komst van een interim-manager. Er wordt veel zijdelings geroepen door een aantal bestuurders, maar het enige wat het personeel wil is gewoon rust. Hier is niemand bij gebaat.” Wethouder Francis Boen van de gemeente Stadskanaal, tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Wedeka, geeft aan de brief te hebben gelezen. “Het is niet zo dat we alle vragen schriftelijk zullen beantwoorden”, begint hij. “Maar een aantal punten die er in de brief geschetst wordt komt zeker aan de orde. De groep medewerkers uit in deze brief een aantal punten van zorg. Die signalen zullen we zeker serieus nemen.”

Dat het Akkoord van Westerlee dan ook voor onduidelijkheid zorgt bij een deel van de werknemers begrijpt Boen, maar de bestuurder geeft ook aan dat de verandering van het SW-landschap doorgaat. “De wereld om ons heen verandert, de situatie hier verandert, we zullen daarmee aan de slag moeten”, schetst hij. “Ik kan me er alles bij voorstellen dat deze zorgen leven, maar we proberen ook toe te lichten wat het Akkoord van Westerlee nu inhoudt. Aan ons de schone taak om ervoor te zorgen dat we er met elkaar fatsoenlijk mee omgaan.”