De kolk wordt niet vergeten in het Oldambt

OUDESCHANS - Start Kolkenproject OUDESCHANS – De kolken in het Dollardgebied dienen beter onder het voetlicht te worden gebracht. In dat licht bezien organiseerde het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) vorige week een bijeenkomst met de Kolken in het Dollardgebied als thema. In samenwerking met de gemeenten Bellingwedde en Oldambt zal er de komende tijd aan gewerkt worden om de kennis over dit onderwerp te behouden.
Het project ‘Kolken in de Duurzaamheid’ wordt dan ook uitbebracht in een boek om die herinneringen en anekdotes levend te houden. Gerrit Smit van IVN Bellingwedde werkgroep Oldambt legt uit waarom. “We willen de geschiedenis van het landschap voort laten leven”, stelt hij. “De kolken zijn ontstaan door de dijkdoorbaak bij de Dollard, drie eeuwen geleden. Op de kaart van 1961 is nog te zien dat er op tachtig locaties kolken waren. Nu zijn er nog 25 teruggevonden en we willen dat dit uniek stukje Groningen gewaarborgd blijft.” Voor de goede orde, het gaat nog altijd om de kolken die zich malen in het water. De Dollard wordt weliswaar keurig door de dijken tegengehouden, tussen verschillende landerijen in zijn er sloten en kanalen te vinden die nog altijd een kolk herbergen. Smit noemt enkele karakteristieke kolken op die een stukje herkenbaarheid met zich meebrengen. “Langs de Hamdijk liggen een aantal kolken, je hebt bijvoorbeeld de Egyptische kolk. In Wedde, nabij Wedderbergen is er de Jodenkolk en je hebt het kolkenpad tussen Midwolda en Nieuwolda.”
Om het belang van de kolken te benadrukken organiseerde IVN Bellingwedde – werkgroep Oldambt vorige week een klein symposium voor diverse belanghebbenden. De gemeenten Bellingwedde en Oldambt waren met de wethouders Wim ’t Mannetje (VVD) en Ricky van den Aker (CDA) vertegenwoordigd, de ANOG en stichting Landschap Oldambt lieten hun gezicht ook zien en Staatsbosbeheer kon deze bijeenkomst ook niet ongemerkt laten passeren. Smit is blij met de aanwezigheid van diverse groeperingen, want ook LTO was present. “We vinden dat er in een breder verband beleid moet worden ontwikkeld op de kolken”, vindt Smit. “Het biedt veel kansen, ook op toeristisch gebied. Zo denken we na over het ontwikkelen van een ‘kolkenroute’, een tocht langs de kolken in Oldambt en Westerwolde die doorloopt naar Duitsland. Het gaat om een grensoverschrijdend toeristisch plan.”
Het boek wat IVN Bellingwedde – werkgroep Oldambt maakt brengt de geschiedenis van de kolken naar voren, vertelt daarnaast verder verschillende anekdotes en benadrukt het belang van dit natuurlijk fenomeen. “De ideale kolk ligt open en is zichtbaar. Een kolk zoals langs de Veereweg van Scheemda naar Nieuwolda ligt, zo zou een kolk er in onze ogen bij moeten liggen.” Om het fenomeen onder de aandacht te brengen bij de lokale politiek organiseert IVN op 22 april een veldexcursie voor raadsleden van de gemeenten Bellingwedde en Oldambt. “We trekken dan met een bus langs de kolken om het te laten zien aan de raadsleden”, benadrukt Smit.