Saartje Adam

MIDWOLDA - Saartje Adams

Saartje Adam heeft na 46 jaar afscheid genomen van het Longfonds. Al deze jaren was zij de collecte-organisator in Midwolda. Door het Longfonds en de collectanten in Midwolda werd ze in het zonnetje gezet. Terecht ook, want wanneer je je zo lang inzet voor een goed doel als dit verdien je de volle aandacht. Die kreeg Saartje Adam dan ook. Als blijk van waardering voor haar inzet ontving Saartje een gouden horloge en een bos bloemen. Ook een aantal van de collectanten ontvinge een attentie voor hun jarenlange trouwe inzet voor het Longfonds.MIDWOLDA - Saartje Adams

Van 20 tot en met 25 april is de landelijke collecte van het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Zo’n 40.000 collectanten gaan dan samen op pad, met maar één doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor de strijd tegen longziekten. In Nederland hebben meer dan één miljoen mensen een ongeneeslijke longziekte, zoals astma of COPD. Het Longfonds strijdt voor mensen met een longziekte en wil gezonde longen gezond houden. Met mensen als Saartje Adam, de collecteorganisator van Midwolda. Die Saartje Adam is dan ook het Gronings Goed van deze week.