Toekomst Stichting Tramwerkplaats aan zijden draadje

image

Muziekschool Oost Groningen wil geld zien van stichting

WINSCHOTEN – De toekomst van Stichting Tramwerkplaats ziet er niet al te rooskleurig uit. Vorige week vergaderde het Algemeen Bestuur van de Muziekschool Oost Groningen. Voorzitter Bard Boon, tevens wethouder cultuur van de gemeente Oldambt, deelde de overige bestuursleden mee dat de Muziekschool een incassoprocedure opstart. De inzet is om een bedrag van ruim 13000 euro te vorderen op Stichting Tramwerkplaats.

En daarmee lijkt er een einde te komen aan een jarenlang voortmodderende kwestie. Stichting Tramwerkplaats heeft al langere tijd een schuld aan de Muziekschool en een groot deel van deze schuld, een bedrag van ruim 70.000 euro, is in een eerder stadium in natura teruggevorderd. De Muziekschool Oost Groningen, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bellingwedde en Oldambt, heeft echter nog recht op ruim 13000 euro van Stichting Tramwerkplaats, de uitvoeringsorganisatie die theater Tramwerkplaats beheert. Deze stichting heeft nog een contract tot 2019 met de gemeente Oldambt voor de pacht van de Tramwerkplaats, zo liet directeur Henry Kamp van stichting Tramwerkplaats in 2013 weten. Al langere tijd is Muziekschool Oost Groningen bezig met het innen van openstaande bedragen van Stichting Tramwerkplaats. Een deel van deze schuld is omgezet in aflossing in natura, waardoor het openstaande bedrag van 70.000 euro is geslonken tot pakweg 13.000 euro. Deze schuld wordt nu teruggevorderd door middel van een incassoprocedure. De briefcorrespondentie voor het opstarten van deze procedure is onderweg naar Stichting Tramwerkplaats. Voorzitter Bard Boon van Muziekschool Oost Groningen wil er niet al teveel over kwijt. “Dit is een kwestie die al een aantal jaren speelt”, vertelt hij. “Op de jaarrekening van de muziekschool is er meerdere keren intensief aandacht aan besteed. Het is nooit een probleem geweest, maar over de laatste twee termijnen zijn we nog in gesprek.”

  

De poot stijfimage

Enkele leden van het Algemeen Bestuur laten echter weten dat er weldegelijk een incassoprocedure is opgestart. Dit om het openstaande bedrag te innen. In het Dagelijks Bestuur heeft met name Lea van der Tuin, thans wethouder cultuur in Bellingwedde, de poot stijf gehouden. Zij heeft intern de druk opgevoerd om Stichting Tramwerkplaats te bewegen om te betalen. Dat is wat betreft het openstaande bedrag niet gebeurd, vandaar dat de procedure directeur Henry Kamp (foto) in beweging moet krijgen.

Dat Stichting Tramwerkplaats al langer zorgenkindje is in Oldambt is wel duidelijk. De schuld is een langlopende kwestie en een blik op de begrotingen van 2010, 2011 en 2012 leert dat de inkomsten weliswaar zijn gestegen, maar de uitgaven ook navenant zijn toegenomen. De doelstelling die in de begroting van 2012 is opgenomen om Stichting Tramwerkplaats met de komst van het Cultuurhuis qua uitgaven en inkomsten budgettair neutraal te laten draaien is niet gelukt. Politiek Oldambt zal niet willen bijspringen, de toekomst van Stichting Tramwerkplaats hangt dan ook aan een zijden draadje.