Winschoter buitensport blijft werken aan gezamenlijke toekomst

WINSCHOTEN - Annet de Rooy

WINSCHOTEN – De Winschoter buitensportverenigingen zijn elkaar zeker niet uit het oog verloren. Dat zegt Annet de Rooy, bestuurslid van voetbalvereniging WVV. De Rooy is tevens lid van de werkgroep die eind november vorig jaar is ontstaan, nadat er op initiatief van WVV een discussieavond werd georganiseerd over de toekomst van de buitensport in Winschoten. Doel van de werkgroep is om uit te zoeken hoe die toekomst vorm moet krijgen.

Na de avond die eind november plaatsvond is er een werkgroep opgetuigd met een afvaardiging van de verenigingen WVV, honkbalclub WHSC en atletiekvereniging Aquilo. Zij werken aan een toekomstplan voor de buitensporten in Winschoten, in gezamenlijk overleg met sportwethouder Bard Boon en wethouder financiën Kees Swagerman. De verenigingen WVV en WHSC hebben een groot belang in de discussie, zij zien weinig mogelijkheden op de huidige locatie van hun accommodatie in het Stadspark in Winschoten. Een gezamenlijke accommodatie zou uitkomst bieden, maar daarvoor zijn alle stromingen nog niet op één lijn in sportminnend Winschoten. Ondertussen werkt de werkgroep gestaag door aan die toekomst. Binnenkort hoopt Annet de Rooy weer een afspraak te maken met de gemeente Oldambt, in gezamenlijkheid met de overige sportbestuurders. “Het onderwerp staat nu op de politieke agenda en we willen dit nu doorzetten”, legt ze uit. Dat het bepaald geen sinecure is blijkt wel. Om agendatechnische redenen is het nog niet gelukt die afspraak van de grond te krijgen, maar De Rooy heeft goedWINSCHOTEN - Annet de Rooy e hoop om voor het einde van dit seizoen nog met elkaar om tafel te hebben gezeten.

Splitsing

In de toekomst zou er dan ook wellicht een ‘tweesporenbeleid’ kunnen worden ontwikkeld. De clubs WVV en WHSC zouden de accommodatiediscussie met de gemeente kunnen aanzwengelen, terwijl de overige clubs juist gaan kijken naar de inhoudelijke samenwerking. Tijdens de avond in de kantine van WVV spraken diverse verenigingen de wens uit nadrukkelijker met elkaar te willen samenwerken. “Daarbij moet je denken hoe verenigingen elkaar kunnen versterken”, legt De Rooy uit. “De verenigingen hebben deze avond als erg waardevol ervaren en willen graag doorgaan op deze weg. Misschien ontstaat er uit deze werkgroep wel uiteindelijk twee werkgroepen, waarbij de eerste werkgroep vooral naar de vastgoed kijkt en de andere werkgroep het maatschappelijk belang in het oog houdt.”

De visie die D66-commissielid Wim Houwen onlangs in Groot Groningen uitzette heeft verschillende sportbestuurders in Oldambt dan ook aan het denken gezet. Houwen pleitte voor het zogenoemde ‘Kampongmodel’, waarbij alle buitensportverenigingen op één locatie zullen worden gevestigd. “Mijn persoonlijke mening is dat ik daar wel iets in zie”, laat De Rooy weten. “Alleen is het een lange termijnvisie. Binnen de verenigingen wordt daar nog verschillend over gedacht, ook als ik bijvoorbeeld bij WVV intern de meningen proef. Dat er iets moet gebeuren is helder. Nu is het zaak om gefaseerd, stap voor stap, tot één gezamenlijke visie te komen.”