Beoogde coalitiepartijen Groningen: rechter moet gaswinning direct drastisch verminderen

GRONINGEN - start coalitieonderhandelingen GRONINGEN – De beoogde Collegepartijen hebben kennis genomen van het vandaag verschenen rapport over de consequenties van de gaswinning en de daarmee verband houdende aardbevingen voor de preventieve opgave van het versterken van woningen. Het blijkt dat 152.000 woningen versterkt moeten worden. Wij zijn van de conclusies geschrokken.

“Naar onze mening zijn de conclusies dusdanig ernstig en ingrijpend dat het nieuwe College van Gedeputeerde Staten direct moet overgaan tot het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de Raad van State” aldus de partijen in een gezamenlijke verklaring. “ Dit met als doel de gaswinning nog verder te reduceren.
Het blijkt wel dat er veel onzekerheden zijn ten aanzien van de consequenties van de gaswinning. De veiligheid van de Groningers dient voorop te staan. Naarmate er meer bekend wordt, zoals vandaag, blijkt dat er een enorme opgave op ons af komt om die veiligheid te garanderen. Dan is het naar onze mening niet meer dan logisch om in te grijpen bij de bron in plaats van herstelmaatregelen achteraf te treffen. Het reduceren van de gaswinning heeft dan ook prioriteit, de nieuw beschikbaar gekomen gegevens rechtvaardigen het dan ook om hierover een uitspraak van de rechter te vragen.”