Historische draai CDA Stadskanaal in dossier winkeltijdenwet

image

Christen-democraten geven winkeliers op zondag ruimte

STADSKANAAL – De CDA-fractie in de gemeente Stadskanaal wil winkeliers in deze gemeente meer ruimte geven om op zondag open te gaan. Dat blijkt uit het standpunt wat de partij heeft ingenomen tijdens de raadscommissie van vorige week. Fractievoorzitter Gozina Brongers geeft aan ‘te neigen naar scenario twee’. Dat scenario houdt in dat supermarkten, grootwinkelbedrijven en bedrijven met een bovenregionale functie een algehele vrijstelling voor de zondag krijgen. Een historisch moment, daar de CDA-fractie tot dusver altijd tegen zondagsopenstelling was.

image

En daarmee lijkt de ChristenUnie nog als enige fractie tegen zondagsopenstelling te zijn. Want ook de SP heeft zich voor optie twee uitgesproken. Ook deze keuze was nog onzeker, want fractievoorzitter Evert Idema gaf vorig jaar aan dat de SP nog in dubio zat. Voorwaarde voor de partij om zondagsopenstelling toe te staan was dat kleine winkeliers er niet onder zouden leiden. Het college van B&W heeft op advies van een aantal partijen verschillende scenario’s uitgewerkt. Daarbij is scenario twee het meest wenselijk volgens de meeste raadsfracties. Dit scenario houdt in dat alleen algehele vrijstelling geld voor supermarkten, grootwinkelbedrijven en bedrijven met een bovenregionale functie. Hierbij valt te denken aan zaken als Praxis, Leenbakker, Gamma en Modecentrum Westen in Musselkanaal. De rest van de ondernemers kan door middel van een aanvraag via de desbetreffende handelsvereniging maximaal twaalf collectieve koopzondagen per kalenderjaar aanvragen. Deze worden vervolgens door de gemeente Stadskanaal vastgesteld.

Niet star

Het CDA lijkt dus een historische schuiver te maken. Fractievoorzitter Gozina Brongers verwoordt het als volgt. “We zijn principieel vóór zondagsrust”, legt ze uit. “We zijn van ganser harte principieel, maar niet star. We zien ook dat de samenleving er anno 2015 anders uitziet. Die samenleving verandert en wij als partij willen onze ogen daar niet voor sluiten. Ik heb in de raadscommissie gezegd dat we neigen naar scenario twee.” Brongers geeft aan dat het CDA ook oog heeft voor de veranderende marktomstandigheden, waarbij ondernemers in de gemeente Stadskanaal harder moeten werken voor hun omzet. “De kleine ondernemers mogen niet de dupe worden van een eventuele zondagsopenstelling. In steden als Zwolle en Groningen is de winkeltijdenwet in zijn geheel vrijgegeven. Als we dan horen dat inwoners van deze gemeente een dagje uit gaan naar die steden en daar hun geld uitgeven zet ons dat aan het denken. Ook dat hebben we meegenomen in onze overwegingen. We willen als partij onze ogen niet sluiten voor dergelijke ontwikkelingen.” De fractie is dus overstag. Niet uit principe, maar omdat de verandering in de samenleving erom vraagt. De dialoog met eventueel bezorgde CDA-leden in Stadskanaal ziet Brongers dan ook met vertrouwen tegemoet. “Binnen de partij is hier zorgvuldig over gesproken. We zijn altijd bereid het gesprek aan te gaan met leden die vragen hebben.”

De raadscommissie van vorige week was overigens een opiniërende bijeenkomst, waarbij de raadspartijen de uitslag van de enquête onder winkeliers hebben meegenomen in hun overwegingen. Het onderwerp ‘Winkeltijdenwet’ komt naar verwachting later dit jaar op de raadsagenda.