Pilot Duits op vijf basisscholen in Oldambt

 

WINSCHOTEN – Op vijf Oldambtster basisscholen gaat vanaf 23 april tot de zomervakantie een pilot Duits van start. CBS De Lichtboei, OBS Heiligerlee, OBS de Bouwsteen, OBS Beukenlaan en OBS FT Venema doen mee met hun groepen 8 (resp. combiklassen 7/8). Donderdag 23 april is de

Dag van de Duitse Taal en de laatste dag van de Cito-toets. In de 8 weken daarna zal

wekelijks een uur Duits worden gegeven door de eigen leerkracht. Het lesmateriaal is onder

meer afkomstig uit Limburg van schoolbestuur MOVARE, ontwikkelaar van het Euregio

scholenconcept.

Buurtaalonderwijs laat Oldambtster kinderen kennismaken met een andere taal en cultuur en

biedt ze kansen op de Duitse arbeidsmarkt. Wethouder Bard Boon van onderwijs is warm

pleitbezorger van buurtaalonderwijs en hoopt dat de pilot het begin is van het introduceren van

Duits op meerdere scholen. Een EDR subsidieaanvraag van de gemeente Oldambt, waarvan

ook buurtaalonderwijs deel uitmaakt, is momenteel in behandeling. De intentie is om Duits te

borgen in het basisonderwijs.