Succesvolle SamenOud dagen Oost Groningen

PEKELA - Samen Oud dag

PEKELA’S/VEENDAM – Drie SamenOud dagen Oost Groningen waren afgelopen week een succes. Op 13, 14, en 16 april hebben meer dan 200 ouderen deelgenomen aan de SamenOud dagen in Veendam, Pekela en Stadskanaal. Ouderen hebben op informatie gekregen over gezond ouder worden en verschillende activiteiten gedaan.

De SamenOud dag is om ouderen te informeren over diverse mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg en handreikingen te geven over gezond ouder worden. Enkele reacties waren: “Ik heb voldoende contacten maar het is wel goed om eens stil te staan wie allemaal kan helpen, hulp vragen, dat doe je niet zo snel”. “Gelukkig ben ik in de mogelijkheid anderen nog te helpen, noaberschap daar zou meer aandacht voor moeten komen, ook bij de jeugd”. Voor veel ouderen was het een informatief dagje uit en het feit dat ze als SamenOud deelnemer persoonlijk zijn uitgenodigd gaf een band met elkaar. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan de organisatie terugblikken op leerzame en gezellige dagen.PEKELA - Samen Oud dag

De eerste SamenOud dag werd in woonzorg- revalidatie centrum Veenkade geopend door wethouder Jaap Velema  met een inspirerend praatje over het belang van SamenOud voor Veendam. De deelnemers van SamenOud hebben de afgelopen jaren meerdere vragenlijsten ingevuld. Onder het genot van een kop koffie of thee kregen de ouderen uitleg over de eerste resultaten het onderzoek. Daarna kwamen de ouderen kwamen letterlijk in beweging door een gezamenlijke beweegactiviteit op muziek. Na de pauze kregen de deelnemers informatie over het in kaart brengen van je eigen netwerk en het belang van investeren in sociale contacten. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan de organisatie terugblikken op leerzame en gezellige dagen.

SamenOud is een programma waarin vanuit vijftien huisartsenpraktijken in Stadskanaal, Veendam en Pekela wordt gewerkt met een nieuwe aanpak van de ouderenzorg. Er wordt sterk ingezet om de eigen kracht van ouderen te versterken en te stimuleren dat ouderen regie houden over hun eigen situatie. Een deel van de ouderen die aan dit programma mee doen, krijgen daarvoor huisbezoek van een wijkverpleegkundige of ouderenadviseur, maar het merendeel redt zich nog uitstekend.