Nieuw college provincie Groningen gooit roer drastisch om

Groningen-provinciebestuur-02 Bijzonder ambitieus coalitieakkoord ‘Vol vertrouwen’

GRONINGEN – Een forse draai aan de gaskraan en gemeenten op het gebied van herindeling de ruimte geven. Dat zijn twee van de belangrijkste aspecten van het coalitieakkoord, dat de partijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks vorige week presenteerden. Als het aan het nieuwe provinciebestuur in de provincie Groningen ligt, wordt de gaswinning zo snel als het kan teruggebracht tot 27 miljard kuub per jaar, om vervolgens af te bouwen naar 12 miljard kuub. Mocht minister Kamp niet willen buigen, dan sluiten de vijf partijen juridische stappen niet uit.

“De veiligheid van de Groningers staat bij ons daarbij écht voorop”, vertelde SP-onderhandelaar Sandra Beckerman bij de presentatie van het akkoord. “Het is des te pijnlijker dat het in diverse onderzoeken gebleken is dat die veiligheid nu niet voorop staat. Dit college moet daarvoor hard aan de bak. We zullen daarvoor het overleg aangaan met minister Kamp.”
Mocht dat geen bevredigend resultaat opleveren, schuwt  het nieuwe provinciebestuur de harde lijn niet. “Daarvoor zijn eventueel juridische stappen nodig”, schetste Beckerman. De man die dat voor de provincie Groningen moet gaan bewerkstelligen is beoogd gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hij was tot 2012 fractievoorzitter van de SP in de stad Groningen, voordat hij binnen SP-fractie in Den Haag als beleidsmedewerker aan de slag ging. Eikenaar keert na drie jaar dus terug naar het Noorden. “We zetten in op minder aardgaswinning, maar dat lukt mij niet alleen”, aldus Eikenaar.
“We streven ernaar om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar 27 miljard kuub. Daarvoor hebben we minister Kamp nodig, maar misschien hebben we de Tweede Kamer daarvoor nóg meer nodig. Minister Kamp buigt moeilijk op dit dossier, in de Kamer is af en toe meer beweging te krijgen.”

Geen stok achter de deur

Bij een ander belangrijk aspect, de herindeling, wordt de strakke regie door de provincie Groningen deels uit handen gegeven. Of, zoals beoogd gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zei: “De provincie Groningen is procesbegeleider, heeft een faciliterende rol.” Met andere woorden, volgens Brouns kunnen gemeenten zelf aangeven of ze wel of niet willen herindelen en de provincie gaat met deze gemeenten in gesprek. “Een stok achter de deur is er niet meer”, stelde hij. Toch zijn de rapporten van de commissie Jansen niet voor niets geweest. Het heeft volgens Brouns de discussie op gang gebracht. Opvallend is dat bij de presentatie van het coalitieakkoord de provincie Groningen inzake de gaswinning de touwtjes in handen wil hebben, terwijl er op het gebied van de herindeling juist ruimte wordt gegeven aan gemeenten. Sterker nog, beoogd gedeputeerde Patrick Brouns kon of wilde geen duidelijk precedent scheppen. De gemeenten krijgen van dit provinciebestuur alle ruimte.

Ook op het gebied van de windmolens, dat andere grote dossier in Groningen, heeft de provincie Groningen snode plannen. Beoogd gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) vertelde dat er gekeken wordt naar andere locaties voor windparken waar draagvlak voor is en waar inwoners zo weinig mogelijk overlast van de windmolens ervaren. Het vorige college hanteerde een concentratiebeleid om te voorkomen dat windmolens als hagelslag over de provincie zouden worden uitgestrooid. Ook op dat gebied gaat het roer dus om in Groningen.

De overige beoogd gedeputeerden zijn Fleur Gräper (D66) en Henk Staghouwer (ChristenUnie).