Statenvergadering met nieuw bestuur zorgt voor vuur

GRONINGEN – Het coalitieakkoord van de beoogde coalitie SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks heeft felle kritiek geoogst. Met name de voormalige coalitiepartners Partij van de Arbeid en VVD hebben zich kritisch uitgelaten over het akkoord. Het landbouwdossier, de windmolens en de herindeling zorgde voor veel vraagtekens bij beide partijen.

Want bij deze drie thema’s werden de hardste noten gekraakt, terwijl er door VVD en Partij van de Arbeid ook nog fijntjes werd gewezen op de wankele financiële basis van de nieuwe coalitie. Bij het ter sprake brengen van de paragraaf windmolens wees fractievoorzitter William Moorlag (PvdA) de nieuwe coalitie op gemaakte afspraken. “In de Rijksstructuurvisie Wind op Land is afgesproken dat er in de provincie Groningen drie windparken op drie locaties zullen worden gerealiseerd”, stelde hij. “De zogeheten zevende variant van de gemeente Menterwolde stuit al op verzet in de gemeente Oldambt. Is dit wel eerlijk naar de inwoners van Meeden toe door te stellen dat er weldegelijk verandering kan plaatsvinden? Naar mijn mening maakt deze provincie een snoekduik in het zwembad waar het water al uit weg is gelopen.”

Inzake de herindeling werd fractievoorzitter Patrick Brouns (CDA), daarna benoemd tot verantwoordelijk gedeputeerde, verweten te open in de discussie te staan, terwijl Nienke Homan als woordvoerder van GroenLinks in de hoek werd gedrukt inzake de landbouwparagraaf. Met name het gedeelte over de megastallen kon op forse kritiek rekenen van de VVD in de persoon van Mark Boumans en ook de Partij van de Arbeid wilde het partijstandpunt van GroenLinks wel eens weten. Het werd een boeiend debat, waarbij Homan duidelijk niets teveel wenste prijs te geven. Ook richtte Mirjam Wulfse (VVD) haar kritiek op het CDA. “Voor de VVD is het onbegrijpelijk dat het CDA, een partij voor de sector, deze plannen steunt. De VVD stelt geen enkele vraag over de landbouw, we keuren de hele paragraaf af.”

20150429_142847