PvhN: Taboe op Groninger aardgasfonds opheffen

REGIO – De Partij voor het Noorden heeft kennis genomen van het nieuwe College akkoord. De Partij voor het Noorden kan zich op hoofdlijnen goed vinden in het akkoord. Financieel is het College van GS nog op zoek naar ruim 10 miljoen euro om alle ambities waar te maken. Tegelijkertijd ziet het College een forse beperking van de aardgaswinning tot de mogelijkheden en roept zij op tot meer daadkracht richting Rijksoverheid. Het verbaast de Partij voor het Noorden dan ook dat er geen claim op tafel wordt gelegd om te komen tot een Groninger aardgasfonds.

De effecten van bodemdaling en aardbevingen als gevolg van aardgaswinning zullen nog minimaal 100 jaar duren in Groningen. Het is dan ook alleszins redelijk om bij de Rijksoverheid en de NAM aan te kloppen voor een Groninger aardgasfonds. De Partij voor het Noorden is van mening dat een fonds van 5 miljard euro haalbaar is. Het nieuwe College kan op zijn minst dit fonds meenemen in de onderhandelingen met het Rijk en NAM. Bij het binnenhalen van een Groninger aardgasfonds heeft het College direct een dekking voor haar tekort op de begroting.

De Rijksoverheid en de NAM moeten zich bovendien realiseren dat aardgaswinning in Groningen niet vrijblijvend meer is. de partij is van mening dat de Groninger politiek het taboe van zich moet afwerpen om te vragen om een Groninger aardgasfonds.