Ondernemingsraad Menterwolde treedt terug

Muntendam Raad Menterwolde MUNTENDAM – Tijdens een constructieve bijeenkomst met het personeel, heeft de OR besloten terug te treden om ruimte te maken voor verkiezingen. Na de rumoerige tijd van afgelopen weken en de positie van de OR daarin, voelt niet iedereen zich gesteund door de OR. Hiervoor heeft de OR alle begrip.

Uit het onderzoek blijkt dat een ruim aantal collega’s een angstcultuur ervaart. Net als iedereen is ook de OR erg geschrokken van deze uitkomst.

Om voldoende basis en mandaat voor de toekomst te hebben, worden er op korte termijn verkiezingen uitgeschreven. Tot nu toe zijn die er niet geweest, omdat het aantal leden binnen de wettelijke norm bleef om zonder verkiezingen te kunnen functioneren. Om nu toch alle werknemers in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen, worden er verkiezingen gehouden. Een OR is nog altijd een democratische vertegenwoordiging van de werknemers en daarbij vormen de OR-verkiezingen de legitimatie.

De OR is vanaf vandaag tot de dag waarop de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt, demissionair en kan zich dus nu ook niet uitspreken over het rapport over de angstcultuur of zitting nemen in de bijzondere ondernemingsraad, die is ingesteld met het oog op de herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.