Hoog(s)tepunt ontmoetingscentrum Hoogezand gevierd met haring en gehaktballen

Hoogezand hoogste punt huis van cultuur Hoogezand hoogste punt huis van cultuur-2 Hoogezand hoogste punt huis van cultuur-3 Hoogezand hoogste punt huis van cultuur-4 Hoogezand hoogste punt huis van cultuur-5 Hoogezand hoogste punt huis van cultuur-6 Hoogezand hoogste punt huis van cultuur-7 HOOGEZAND- Een nieuwe mijlpaal voor het Huis voor Cultuur en Bestuur: het hoogste punt van hét ontmoetingscentrum van Hoogezand en omstreken is bereikt. Wethouder Marco Metscher hees donderdagmiddag om half drie de vlag in de top. Als het een beetje meezit wordt het gebouw waarin gemeentehuis, bibliotheek, Kunstencentrum én theater Het Kielzog gevestigd zijn, op 12 oktober officieel geopend.
Een beetje spannend is het wel, of het gemeentehuis straks ook onderdeel gaat uitmaken van het Huis voor Bestuur en Cultuur in Hoogezand. Door de gemeentelijke herindeling die eraan staat te komen is nog niet duidelijk vanuit welke plaats de nieuwe gemeente bestuurd gaat worden.
“We zijn zo goed als verloofd met Menterwolde en Slochteren”, vertelt Liesbeth Zwart, verantwoordelijk voor de communicatie in de gemeente. “Het is de prognose dat we één gemeente gaan vormen. We werken nu al veel samen op allerlei gebieden, maar definitief is het niet. We hopen volgend jaar duidelijkheid te hebben waar het raadshuis gevestigd wordt. In ieder geval willen we met de bieb, Het Kielzog en het Kunstencentrum over vijf maanden open”, vertelt Zwart over het centrum aan de zuidzijde van winkelcentrum De Hooge Meeren.
Wethouder Metscher is trots op het verzamelgebouw dat ook als ontmoetingscentrum voor de regio moet fungeren. “De eerste contouren worden langzamerhand zichtbaar. De aannemers verrichten geweldig werk, daar ben ik trots op. De aanvankelijke openingsdatum is wel wat opgeschoven door problemen met kabels, maar wel naar een heel mooie datum: 12 oktober. Namelijk mijn verjaardag!”, riep Metscher die het massaal toegestroomde publiek verzocht om via het gemeentehuis naar de voorzijde van het prestigieuze nieuwbouwproject te wandelen. Terwijl iedereen zich een plekje verschafte rond het toekomstige ontmoetingscentrum, werd de wethouder in een tuigje gehesen om vervolgens in een ijzeren kraanbak te stappen. Onder luid gejoel én de camera’s van de vele aanwezige paparazzi’s  takelde een immense kraan Metscher rond kwart voor drie omhoog richting het hoogste punt van het bouwproject, waarna hij de vlag aan de top bevestigde. Eenmaal met beide benen op de grond trakteerde de wethouder alle bezoekers op een balletje gehakt en haring.