“Verzelfstandiging is begin van het einde zwembad Kalckwijk”

Inwoner kritisch op gemeente Hoogezand-Sappemeer

HOOGEZAND – Inwoner Nöl Mühlenberg van de gemeente Hoogezand-Sappemeer maakt zich ernstig zorgen over het voornemen om sportcomplex De Kalkwijck te verzelfstandigen. Het voormalige SP-bestuurslid is naar eigen zeggen met 35 jaar ervaring in zwembaden ervaringsdeskundige en heeft met eigen ogen gezien wat verzelfstandiging betekent voor het zwembad in Hoogezand. Volgens Mühlenberg zijn de voorstellen van het college van B&W slecht voor de toekomst van het zweHOOGEZAND - Nol Möhlenbergmwater in de gemeente.

“De voorstellen zijn slecht voor de klanten, slecht voor de kwaliteit van de dienstverlening en heel slecht voor het personeel”, betoogt Mühlenberg. “Als bezorgde burger denk ik dat dit het begin is van het einde voor het zwembad. Een zwembad kost geld, dat wist men in 1998 ook toen De Kalkwijck werd geopend. Ik heb 35 jaar in de zwembaden van Hoogezand-Sappemeer gewerkt. Ik heb links en rechts zien gebeuren dat wanneer gemeenten deze lijn inzetten het ten koste gaat van de zwembaden. Onder het mom van verzelfstandiging wordt De Kalkwijck in feite geprivatiseerd. Het plan zit namelijk slecht in elkaar. Men heeft geconstateerd dat de animo voor zwemmen in De Kalkwijck terugloopt, maar men vergeet daarbij te vermelden dat het schoolzwemmen is afgeschaft en dit ten koste gaat van de bezoekersaantallen. Tegelijkertijd wordt in het collegevoorstel gesteld dat verzelfstandiging op den duur moet leiden tot meer klanten. In mijn ogen valt dat niet met elkaar te rijmen.” Mülhlenberg maakt zich met name zorgen over het personeel, die volgens hem wel eens de dupe kan worden van het voorstel tot verzelfstandiging. “Het grote gros van de bezuiniging vindt plaats door de CAO-wijziging. Een duur betaald onderzoeksbureau heeft berekend dat er tussen 60.000 en 80.000 euro bezuinigd kan worden. Maar deze bezuinigingen dienen te komen uit beperking van openingstijden, energiebezuinigingen, tariefsverhogingen en besparingen op het personeel.” De bezorgde inwoner van Hoogezand-Sappemeer legt dat uit als volgt. “Wanneer je in een zwembad werkt, werk je op tijden wanneer anderen vrij zijn. Daar staan in de CAO voor ambtenaren staan daar vergoedingen tegenover. De CAO die daarnaast wordt gehanteerd, de CAO van Recron, kent die vergoedingen niet. Dat is weliswaar een forse kostenbesparing in het collegevoorstel, maar is de bezuiniging van 70.000 euro over de rug van het personeel is dat in mijn ogen niet waard.”Hoogezand de kalkwijck

Blijven zoals het is

Het voormalige SP-bestuurslid hoopt dat politiek Hoogezand nog eens kritisch naar het voorstel van het college van B&W wil kijken. “Ik vind dat De Kalkwijck moet blijven zoals het is, zonder verzelfstandigingsprocedure. Kijk naar andere punten. Bij een zwembad is energie een van de grootste kostenposten. Ik zou graag zien dat er zonnecollectoren bovenop het zwembad worden gelegd om stroom op te wekken. Alleen, dat soort dingen zijn blijkbaar niet onderzocht. Een gemiste kans in mijn ogen. Want wanneer deze procedure wordt ingezet doordat de raad het collegevoorstel goedkeurt, is dat het begin van het einde van het zwemwater in De Kalkwijck. Mijn advies? Eerst gedegen onderzoek, meer concrete cijfers en dan over een half jaar een besluit nemen. Of afblazen die privatisering, of met alle partijen tot een beter voorstel komen. Het is wat dat betreft nog niet te laat.”

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer boog zich gisteren (maandag) tijdens de opiniërende raadsvergadering over het concept verzelfstandigingsplan van De Kalkwijck. Bij het ter perse gaan van de krant was de uitkomst daarvan onbekend. Verantwoordelijk wethouder Ger Lindeman (PvdA) is gevraagd om commentaar, maar woordvoerder Joost Koedam van de gemeente Hoogezand-Sappemeer liet weten dat Lindeman wegens omstandigheden niet bereikbaar was voor een reactie.