Groninger Dorpen over burgerparticipatie in Zuidwending

 

VEENDAM – Burgerparticipatie is ‘in’, maar dorpen moeten zich niet laten dwingen en vrij blijven in de rol die ze kiezen. Aan het woord is Dirk Strijker, Hoogleraar Plattelandsontwikkeling, tijdens de Algemene Ledenvergadering van Groninger Dorpen.

image

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor allerlei overheidstaken op bijvoorbeeld het gebied van zorg en doen bij de uitvoering daarvan graag een beroep op de bewoners. De vraag is of dit een wenselijke ontwikkeling is en waar de grenzen liggen. Strijker lichtte toe dat uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat bewoners van dorpen niet per se meer aan burenhulp doen dan bewoners in steden.

Aan de andere kant bestaat de participatiesamenleving op het platteland natuurlijk al lang. Zo draaien bijna alle dorpshuizen op vrijwilligers en voeren in meerdere dorpen de bewoners gemeentetaken uit zoals het maaien van de berm. Vaak efficiënter en slimmer dan de gemeente zou kunnen. Vanuit de zaal vertelden bestuursleden uit Stedum en Wedde over zorginitiatieven in hun dorp waarbij vrijwilligers samenwerken met professionele zorgverleners. Niet omdat het moet, maar omdat men graag het dorp leefbaar houdt. Prachtig volgens Strijker, zolang het maar zonder dwang gebeurt en op de manier zoals het dorp het wenst. Gemeentes moeten wat dat betreft vaak nog leren loslaten. De dorpsvereniging kan mooi een paraplu-functie vervullen voor al die verschillende dorpsinitiatieven en zodoende zorgen voor structuur en continuïteit.

De Algemene Ledenvergadering van Groninger Dorpen vond dit jaar plaats in dorpshuis De Wending in Zuidwending. Op de goed bezochte avond werd ook een speciale editie van het Nijsblad van deze koepelorganisatie voor dorpen en dorpshuizen gepresenteerd. Een luxe uitvoering met een uitgebreid verslag van de geslaagde Groninger Dorpendag die op 14 februari in Winschoten plaatsvond. Namens alle vrijwilligers die zich inzetten voor een leefbaar platteland nam Koos Bos, bestuurslid van De Wending, het eerste exemplaar in ontvangst.