Stimuleringsfonds Hoogezand-Sappemeer wordt fors uitgebreid

HOOGEZAND – Het college van B&W in Hoogezand-Sappemeer stelt de gemeenteraad voor de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds fors uit te breiden. Het Stimuleringsfonds geeft vergoedingen aan mensen met een minimuminkomen om te kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. De afgelopen jaren is het gebruik van het fonds langzaam afgenomen. B&W willen die ontwikkeling nu keren door het fonds aantrekkelijker te maken.

Wethouder Peter Verschuren: “Uit alle cijfers blijkt dat het probleem van de armoede toeneemt. Dat maakt het extra belangrijk dat veel mensen gebruik maken van de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds. We hebben daarom heel kritisch naar de regels ervan gekeken en komen met stevige aanpassingen.”

De wijzigingen bestaan onder andere uit het optrekken van de inkomensgrens naar 115 procent van het minimum, terwijl ook meer activiteiten voor vergoedingen in aanmerking, zoals het bezoeken van een concert of attractiepark. De activiteiten hoeven niet langer binnen de gemeentegrenzen plaats te vinden en activiteiten voor kinderen worden voortaan volledig vergoed, terwijl bij volwassenen de vergoeding omhoog gaat van 50% naar 75% van de kosten. Daarbij geldt per kind 185 euro per jaar als maximum en per volwassene 125 euro. Aanvragers hoeven de kosten ook niet langer voor te schieten, maar kunnen een vergoeding krijgen voordat ze moeten betalen. Tot slot wordt de aanvraagprocedure zoveel mogelijk vereenvoudigd.

De kosten van de uitbreiding van het Stimuleringsfonds worden gedekt uit het extra geld dat de gemeente vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van de armoedebestrijding.