Zes monumentale bomen centrum Veendam in slechte conditie

VEENDAM - André Hammenga VEENDAM – Bij een recente inspectie, als onderdeel van het regulier groenbeheer, is gebleken dat zes monumentale bomen tussen het Veenlustplein en het Raadhuisplein in een slechte conditie verkeren. De veiligheid van de gebruikers van de beide pleinen kan hierdoor niet meer worden gegarandeerd. Het is noodzakelijk dat de gemeente Veendam drie van deze bomen kapt en de overige drie bomen drastisch snoeit.

De gemeente Veendam heeft, naar aanleiding van de reguliere inspectie, besloten nadere onderzoek uit te laten voeren door een gecertificeerd boom technisch bedrijf. Vanwege de uitkomst van dit onderzoek en uit oogpunt van zorgvuldigheid is er een second opinion uitgevoerd door een ander boom technisch bedrijf. Deze onderzoeken hebben de eerdere conclusies bevestigd. Bijgevoegd is een bovenaanzicht van de betreffende bomen. De gemeente Veendam heeft besloten dat de bomen met de nummers 1, 3 en 4, gekapt gaan worden. Vanwege de urgentie wordt gebruik gemaakt van de noodkapprocedure. De bomen aangeduid met de nummers 2, 5 en 6 worden drastisch gesnoeid (kandelaberen) om zodoende de windbelasting terug te brengen. Ondanks het snoeien blijven de bomen in slechte conditie. Het is niet ondenkbaar dat deze drie bomen op termijn ook moeten worden verwijderd. De werkzaamheden zullen deze week plaatsvinden.

Wethouder Hammenga: “De bomen nemen een prominente plaats in. De gemeente Veendam vindt het dan ook belangrijk om de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de herinrichting van de plek waar nu de bomen staan. Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld. Hierbij kan gedacht worden aan herplanting van jonge of juiste meer volwassen exemplaren. Bij de herinrichting wordt rekening gehouden met het (beoogde) gebruik van beide pleinen en de omringende winkelpanden.”