Jongeren aan het denken gezet door waterschap

Veendam Wim koeneman en mara min VEENDAM – Waterschap Hunze en Aa’s, met haar hoofdkwartier gevestigd in hartje Veendam, is samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Reest en Wieden verantwoordelijk voor de organisatie van het jeugdwatercongres. Bestuurder Wiebe van der Ploeg is namens Hunze en Aa’s jurylid en jeugdbestuurder Mara Min maakt die dag een flipagram-verslag. Laatstgenoemde doet samen met bestuurder Wim Koeneman haar verhaal, om het belang van het waterschap te benadrukken.

Want het waterschap is voor velen toch een onzichtbaar orgaan, die in de relatieve anonimiteit opereert en pas in beeld komt wanneer de coupures bij Delfzijl dicht moeten wanneer het water van de Eems te hoog wordt. “Het waterschap is een hele onzichtbare wereld”, erkent Wim Koeneman, lid van het Dagelijks Bestuur van Hunze en Aa’s. “Voor de wereld is het niet altijd duidelijk wat we precies doen. Voor veel mensen is het haast een vanzelfsprekendheid dat alles goed verloopt. Maar dat is het natuurlijk niet.” Het waterschap focust zich volgens hem op veiligheid, voldoende schoon water en waterzuivering. Drie aspecten die belangrijk zijn voor de inwoners van de provincie Groningen. Zo wordt de status van de dijken bij de Eems en Dollard in de gaten gehouden, om zo de veiligheid van Groningen te waarborgen. Maar het waterschap doet meer, zoals de herinrichting van het natuurgebied nabij Wessinghuizen. Ook jeugdbestuurder Mara Min heeft ontdekt dat het besturen van een waterschap juist heel leuk kan zijn. De leerlinge uit 3VWO van het Aletta Jacobs College in Hoogezand is namelijk enthousiast over het waterschap als bestuursorgaan. Mara vertegenwoordigt waterschap Hunze en Aa’s in het landelijk jeugdbestuur en heeft in die hoedanigheid het orgaan leren ontdekken. “Je leert jezelf presenteren, je leert veel over het waterschap en wat het doet”, vertelt ze. “Het hele jaar door zijn er activiteiten waar ik bij betrokken ben.”

Ambassadeur

Als soort van ambassadeur voor waterschap Hunze en Aa’s is Mara Min de ideale persoon om de gewenste doelgroep te bereiken. Het voortgezet onderwijs is namelijk moeilijker te bereiken dan het basisonderwijs. Via het JeugdWaterCongres op 5 juni in Assen hopen de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Reest en Wieden ruim honderd jongeren nog meer bewust te maken van de taken van het waterschap. Dat gebeurt in het provinciehuis van Drenthe in Assen, waarbij jongeren hun oplossingen presenteren die ze krijgen naar aanleiding van een wateropdracht. Vorig jaar werd dit congres eveneens georganiseerd, en toen nam bijvoorbeeld het Dollard College uit Winschoten deel aan het congres. Dit jaar geen Oost-Groninger scholen, maar is de Oost-Groninger inzet verzekerd dankzij jeugdwaterbestuurder Min. Volgens Wim Koeneman van het Dagelijks Bestuur heeft het congres een belangrijke taak naar de toekomst toe. Want, zo stelt hij, er is een gebrek aan technisch personeel op de arbeidsmarkt, zo ook voor het waterschap. Het JeugdWaterCongres heeft dus als onderliggend doel om jongeren te enthousiasmeren voor de vele wateropleidingen. “De sector civiele techniek heeft behoefte aan jongeren”, stelt Koeleman. “Het is van levensbelang dat onze organisatie jonge geschoolde medewerkers aan zich kan binden in de toekomst. Vergeet niet dat zonder de dijken ruim 70 procent van dit Nederland onder water zou staan. Er werken hier hele gemotiveerde, goed opgeleide mensen. Die zijn in de toekomst ook nodig.”

Aan Mara Min heeft waterschap Hunze en Aa’s in de toekomst in ieder geval een geïnteresseerde. “In het begin dacht ik: ‘het waterschap is niets voor mij’ ”, vertelt ze. “Maar het is juist heel erg leuk. Ik mocht laatst een vergadering van het Dagelijks Bestuur bijwonen en het bleek juist heel interessant te zijn.” De tiener uit Hoogezand heeft nog even om een keuze te maken wat betreft haar vervolgopleiding, maar een carrière op het gebied van watermanagement wordt zeker niet uitgesloten. En juist dat signaal zorgt voor een tevreden glimlach bij DB-lid Wim Koeneman.

Het Jeugdwatercongres wordt op vrijdag 5 juni gehouden in het Provinciehuis van de provincie Drenthe in Assen. Bestuurder Wiebe van der Ploeg jureert de opdrachten, terwijl Mara Min als jeugdbestuurder een flipagram-verslag maakt van het congres.