Gedeputeerde Gräper overhandigt inspiratieboek aan wethouder Schmaal

Gedeputeerde Fleur Gräper overhandigt inspiratieboek aan wethouder Schmaal in De Amshoff Kiel-Windeweer KIEL-WINDEWEER – Het ‘inspiratieboek voor kleinschalige ingrepen in het landschap’ van Libau, een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit is vorige week gepresenteerd. Het boek beschrijft hoe je een kleinschalige ingreep in het landschap kunt doen, waarbij je rekening houdt met de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap.
Voorbeelden van ingrepen zijn: paardenbakken, parkeren in het dorp, mestbassins en steigers. Het boek werd na afloop van de presentatie door gedeputeerde Fleur Gräper overhandigd aan wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam, die in functie was als voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten.
Het inspiratieboek is gemaakt in opdracht van de provincie Groningen door Libau in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van zeven gemeenten. Begin dit jaar werd in de Hayema Heerd in Oldehove een ‘proeverij’ gehouden, waarbij met beleidsmakers uit de ruimtelijke ordening ervaringen met kleine ingrepen in het landschap werden gedeeld. Deze ervaringen zijn verwerkt in het inspiratieboek.