MEDEDELING

Dit is de laatste editie van Groot Groningen editie Oost, die in deze vorm verschijnt.
U kunt het nieuws uit Groningen (de gehele provincie) voortaan volgen via onze website www.grootgroningen.com
Onze editie Groot Groningen XXL, die verschijnt in de gemeente Groningen en de Gemeente Haren in een oplage van 100.000 exemplaren, blijft wel verschijnen.