Stichting Gehandicaptenplatform wil bekender worden in Stadskanaal en omstreken

STADSKANAAL  – Na een periode van relatieve rust hoopt Stichting Gehandicaptenplatform Stadskanaal weer een rol van betekenis te kunnen spelen in de Kanaalstreek. De organisatie heeft aan naamsbekendheid ingeboet en als het aan bestuurslid Nick Letteboer ligt komt daar verandering in. Want Stichting Gehandicaptenplatform kan weldegelijk iets betekenen voor de Knoalster samenleving, zo betoogt hij.
Want Stichting Gehandicaptenplatform Stadskanaal heeft als doelstelling om chronisch zieken, gehandicapten en ouderen mee te laten doen in de samenleving door Stadskanaal toegankelijker te maken. Ook wil het een rol spelen in voorlichting richting haar achterban, aangezien de stichting vindt dat er veel onduidelijkheid is over het feit wat de gemeente nog wel voor haar inwoners doet en welke taken ze niet meer voor haar rekening neemt. “Er speelt veel in de gemeente in verband met de nieuwe WMO, die 1 januari van dit jaar is ingegaan”, vertelt Letteboer. “Er heerst veel onduidelijkheid onder de bevolking en mensen weten niet altijd waar ze terecht komen. Wij willen daar middels voorlichting en informeren van de doelgroep een rol in spelen.”
Zo trekt de Stichting Gehandicaptenplatform gezamenlijk op met ReumActief, de organisatie van Anita Sanders uit Musselkanaal, om zo gezamenlijk het traject omtrent de huishoudelijke hulp te beoordelen en waar nodig kritiek op uit te oefenen. De Stichting Gehandicaptenzorg doet dat echter vanuit een breder perspectief. “Er zijn wel wat punten te winnen”, vindt Letteboer. “Iedereen vindt wat van de huishoudelijke hulp en de kortingen erop. Er zijn nog geen uitslagen bekend, maar wij vinden dat het allemaal wel concreter moet worden. Veel burgers blijven met vragen zitten. We hebben gewild dat we meer inspraak zouden krijgen. Dat krijgen we nu ook, maar daar is wél een bezuinigingsmaatregel aan gekoppeld.”
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is Stichting Gehandicaptenplatform te spreken over de zogenoemde keukentafelgesprekken in de gemeente Stadskanaal. “We hebben geen gekke dingen vernomen, we zijn erg benieuwd wat uit de eerste evaluaties naar voren komt. Kijk, je kunt wel alles niks vinden, maar we moeten er samen uitkomen. Er zijn inderdaad dingen die beter kunnen, maar in overleg kom je verder met elkaar.”
Verkeer
Een ander aspect waar Stichting Gehandicaptenplatform zich sterk voor maakt is het verkeer binnen de gemeentegrenzen. Want, zo betoogt Letteboer, er kan veel verbeterd worden. Er kan volgens de stichting beter aan gehandicapten worden gedacht bij het creëren van nieuwe verkeerssituaties.
“Bij het nieuwbouwproject in Stadskanaal (nieuwbouw van de Aldi, red) worden een groot aantal parkeerplaatsen aangelegd. Van die honderd parkeerplaatsen zijn er twee gereserveerd voor gehandicaptenparkeerplaatsen en twee parkeerplaatsen voor auto’s met kinderen. Dat vinden wij vrij weinig, vandaar dat we er wat van proberen te vinden.”
Vandaar dat er vanuit de stichting ook een werkgroep Verkeer is opgezet, die dergelijke punten bij de gemeente Stadskanaal probeert aan te kaarten.Overigens is de stichting binnen de gemeentegrenzen relatief onbekend, zo weten de bestuursleden zelf ook. Daar probeert men iets aan te doen, bijvoorbeeld door een stand te bezetten op de markt in Stadskanaal, zoals afgelopen zaterdag gebeurde. Binnenkort hoopt het bestuur meer van dergelijke promotieactiviteiten te organiseren. “Hierbij valt te dingen aan seniorenmiddagen”, vertelt Letteboer. Meer info: www.gehandicaptenstadskanaal.nl.