Vlagtwedde bijna anderhalf miljoen euro in de plus

Seine Lok Eigen vermogen krijgt flinke impuls

SELLINGEN – Het gaat financieel gezien uitstekend met de gemeente Vlagtwedde. De Westerwolder gemeente sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van bijna anderhalf miljoen euro, 1.488.955 euro om precies te zijn. Het college van de gemeente is bijzonder trots op het resultaat.
Want ondanks de dikke plus op de jaarrekening van 2014 is er fors geïnvesteerd in de gemeente. De facelift van het centrum in Ter APel is voltooid, de Multifunctionele Accommodatie in Sellingen staat in de stijgers en het ongelijkvloers maken van een aantal kruisingen met de N366 is in volle gang. Het positieve resultaat van bijna anderhalf miljoen euro op de jaarrekening had zelfs iets rooskleuriger kunnen zijn. Het college moest namelijk ook ruim 150.000 euro afschrijven op de voorziening dubieuze debiteuren in verband met de vordering op het Centraal Orgaan Asielzoekers. De gemeente had gerekend op een bijdrage van het COA voor basisonderwijs asielzoekers, maar achteraf blijkt dat deze kosten voor eigen rekening dienen te worden genomen. Ook heeft de gemeente ruim 138.000 euro moeten afschrijven aan belastingdebiteuren.
De gemeente Vlagtwedde heeft haar positieve resultaat geboekt dankzij een aantal inspanningen. Zo is er een voordeel op salarissen, inhuur van personeel en bijkomende kosten geboekt van ruim 116.000 euro. Verder heeft het voordelen op de WMO geboekt van ruim 279.000 euro en heeft het een eenmalige meevaller door de verkoopopbrengst van het voormalige schoolgebouw Barnflair van ruim 200.000 euro. “Een deel van het resultaat is te danken aan eht overschot op de WMO”, aldus wethouder Seine Lok. “Samen met de gemeenteraad is er besloten om niet te bezuinigen de op huishoudelijke hulp. Vlagtwedde heeft al eerder het traject in gang gezet door de inkomsten voor de WMO ook juist te besteden.”
Dat beleid werpt dus haar vruchten af. Voor de algemene reserve is het resultaat goed nieuws, want van het positieve resultaat van anderhalf miljoen euro vloeit er ruim 537.654 euro naar de algemene reserve. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde gaat dan ook met vertrouwen naar de gemeenteraad met dit dossier. De Vlagtwedder raad mag er op 9 juni iets van vinden, dan staat de jaarrekening namelijk op de agenda.