Opnieuw sterke daling WW in Groningen

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in mei opnieuw sterk gedaald. Ook het afgelopen jaar daalde de WW er. In de meeste sectoren vielen minder ontslagen waardoor de instroom in de WW afnam. Ook meer werk in bouw, uitzendsector en seizoensgevoelige sectoren als landbouw en horeca droegen bij aan de verdere daling van de WW.

Eind mei 2015 telde Groningen 14.872 WW-uitkeringen. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen daalde in mei met 3,0%. Dat is een daling van 457 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 2,9% (445) minder WW-uitkeringen. In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 416.337. Dat is 4,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 426.858. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,5% (-10.521). De daling van de WW deed zich voor in alle provincies. Een jaar eerder waren er 435.543 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 4,4% (-19.209).

Regionale verschillen

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een zelfde beeld. Friesland laat in mei de sterkste daling in WW-uitkeringen zien, maar ook Drenthe kent een sterke daling. Ook ten opzichte van een jaar geleden daalt de WW in alle 3 de noordelijke provincies. Friesland laat op jaarbasis de sterkste daling van de WW zien.

· UWV verstrekte eind mei in de provincie Drenthe 13.303 WW-uitkeringen; 3,8% minder dan vorige maand. In Drenthe was er het afgelopen jaar sprake van een daling van 1,8%.

· Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in mei met 5,2% gedaald naar 17.085. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 5,5%.

Minder instroom WW

De daling van de WW is vooral het gevolg van een lagere instroom in de WW. In de meeste sectoren vielen minder ontslagen waardoor de instroom in de WW afnam. Dit was vooral het geval in de uitzendsector en marktsectoren als bouw, zakelijke diensten, industrie en handel. Maar ook in zorg en welzijn – waar de WW vooral in 2014 en het eerste kwartaal van 2015 toenam – lijkt de forse instroom in de WW af te zwakken. De uitstroom naar werk in de zorgsector blijft echter beperkt. Naast de afname van de instroom in de WW, droeg ook de uitstroom naar werk in bouw, uitzendsector en seizoengevoelige sectoren als landbouw en horeca bij aan de verdere daling van de WW.