‘Gaswinningsbesluit opmaat naar verdere vermindering’

GRONINGEN – Een volgende stap in de goede richting en bemoedigend voor allen die zich inzetten voor een veiliger Groningen. Dat is een conclusie die de provincie en de twaalf gemeenten trekken naar aanleiding van het nieuwe gaswinningsbesluit van het kabinet.

De regio ziet het terugdringen van de gaswinning tot een niveau van 30 miljard m3 voor 2015 als een noodzakelijke opmaat naar verdere reductie. Door het SodM is in haar advies duidelijk aangegeven dat de gaswinning aanmerkelijk naar beneden moet. Daarbij heeft SodM aangegeven dat zij nog niet precies kunnen aangeven hoeveel er gereduceerd moet worden om de veiligheid te garanderen. Dat hangt ook samen met de mate van versterking die er wordt gerealiseerd. Er blijven nog vraagtekens over wat het effect is van de vermindering op de risico’s van bevingen. In aanloop naar het winningsbesluit voor het jaar 2016 en verder moet er gewerkt worden aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de inschatting van risico’s, het onderzoek dat daar naar verricht wordt en de risicoaanpak. Dat moet leiden naar een helder en gedragen risicobeleid. Zolang dat er nog niet is betekent het dat inwoners in het gebied nu nog in onzekerheid blijven over de risico’s die de gaswinning met zich meebrengt.

Meer transparantie over risico’s

De provincie en de twaalf gemeenten dringen er daarom op aan dat alle informatie in de vorm van onderzoeken en adviezen volledig openbaar worden. De regio wijst in dit verband ook op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze adviseert in de communicatie met burgers transparant te zijn over onzekerheid en bepleit de dialoog met burgers hierover. Duidelijk is dat de opgave van schadeherstel, preventieve versterkingen, normstellingen en
maatregelen om leefbaarheid en economische versterking te bevorderen onverminderd groot is. De regio vindt dat de aanpak met volle kracht opgepakt moet worden en moet worden versneld, zoals is afgesproken.

Informatie

Minister Kamp bracht vandaag zijn besluit over de gaswinning naar buiten. De regio is een dag van tevoren geïnformeerd door de minister over zijn voorgenomen besluit. De minister had eerder aangegeven afstemming te willen zoeken met de regio. Daarvan is feitelijk geen sprake geweest, aangezien de noordelijke bestuurders pas in een zeer laat stadium zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de minister.

*1 De betrokken gemeenten zijn: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, en Winsum.