Annelies Pleyte Directeur van de Directie Den Haag van de Nationaal Coördinator Groningen

fotoanneliespleyte_thumbDEN HAAG/GRONINGEN – Mevrouw drs A.C. (Annelies) Pleyte wordt met ingang van 1 augustus 2015 benoemd als Directeur van de Directie Den Haag van de Nationaal Coördinator Groningen. Deze Directie Den Haag ondersteunt de Nationaal Coördinator Groningen met de ontwikkeling van landelijk beleid en het onderhouden van contacten met de verschillende ministeries. 

Annelies heeft de afgelopen jaren verschillende functies vervuld aan het Binnenhof. De laatste zeven jaar was zij de naaste politiek adviseur van premier Rutte – vanaf eind 2008 in zijn functie van fractievoorzitter van VVD in de Tweede Kamer en sinds 2010 in die van minister-president.

Annelies heeft Staatkundig Recht gestudeerd in Leiden met als afstudeerrichting Juridisch Politieke Wetenschappen.

“Het oplossen van de problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning en de rol van de Nationaal Coördinator Groningen, gepositioneerd tussen de Haagse en Groningse belangen en gevoelens, zie ik als een heel complexe maar ook belangrijke maatschappelijke opdracht. Een opdracht waarbij ik mij als geboren en getogen Groningse met ervaring in Den Haag bijzonder betrokken voel” aldus Annelies Pleyte.