Bleumink neemt afscheid als voorzitter Senioren Academie

Het Academiegebouw aan de Broerstraat in Groningen. Het pand werd in 1907-'09 gebouwd naar een ontwerp van J.A.W. Vrijman (1865-1954) en is een rijksmonument (rm 485446).

GRONINGEN- Professor Eric Bleumink neemt afscheid van zijn functie als voorzitter van de Senioren Academie. Dat doet hij op donderdag 3 september waar op dat moment het 29e nieuwe HOVO-studiejaar van de Senioren Academie wordt geopend.

Op bijzonder verzoek van Eric Bleumink zal de openingslezing het begrip ‘duurzaamheid’ tot onderwerp hebben. Spreker is Louise E.M. Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen Universiteit.

College van Bestuur
Professor Bleumink was tot mei 2000 voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en daarvoor Rector Magnificus en secretaris van het bestuur van de medische faculteit. In de tijd dat hij lid was van het bestuur van de universiteit gaf hij blijk van een grote maatschappelijke betrokkenheid.  Als Collegevoorzitter toonde hij zich al zeer geïnteresseerd in Life Long Learning en in het Hoger onderwijs voor Ouderen (HOVO).

Voorzitterschap
Vrijwel direct na zijn aftreden als Collegevoorzitter werd Eric Bleumink gevraagd het voorzitterschap van de Senioren Academie op zich te nemen. De afgelopen 15 jaar heeft hij de Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe met vaste hand geleid. Ook op landelijk niveau, als voorzitter van HOVO Nederland, hield hij zich intensief bezig met de toekomst van HOVO in Nederland.

Professor Doeko Bosscher
Na de openingslezing zal kort worden stilgestaan bij het voorzitterschap van Eric Bleumink. Professor Bleumink wordt als voorzitter opgevolgd door prof.dr. Doeko Bosscher.