De Provinciale Raad van Kerken bespreekt vluchtelingenopvang

De Nieuwe Kerk (1665) in Groningen. Het gebouw is een rijksmonument (rm 18583).

De Nieuwe Kerk (1665) in Groningen. Het gebouw is een rijksmonument (rm 18583).

GRONINGEN – De Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe heeft in zijn vergadering van 14 oktober gesproken over de ontwikkelingen rond de vluchtelingen, de vluchtelingenopvang en over de emoties die dat oproept in onze provincies. Naar aanleiding daarvan is onderstaande verklaring uitgegeven:

“We constateren allereerst dat vanuit verschillende kerken en door individuele christenen tal van initiatieven worden ontplooid om te doen wat mogelijk is om vluchtelingen te helpen. Dat geldt voor vrijwilligers die al langere tijd actief zijn, maar ook voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld de concrete inzameling van hulpgoederen en het leggen van contacten met lokale overheden en andere organisaties. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte als een teken dat kerken dienstbaar willen zijn aan mensen in nood en helpen waar mogelijk. De Raad van Kerken roept dan ook mensen binnen en buiten de kerken die iets willen en kunnen doen op om zich aan te sluiten bij de samenwerkende hulporganisaties en zich aan te melden.

Daarnaast constateert de Raad van Kerken dat de komst van vluchtelingen naar ons land en (nood)opvang in onze provincies soms voor onrust en onzekerheid zorgt. Hoe begrijpelijk ook, toch dienen uit christelijk oogpunt angst en bezorgdheid niet leidend te zijn, maar vertrouwen en openheid. Gelovigen zijn aanspreekbaar op hun vertrouwen in God. Zij willen zich door dat vertrouwen laten leiden.

Wij willen waar mogelijk het gesprek bevorderen tussen alle betrokkenen: inwoners, vluchtelingen, hulpverleners, deskundigen, vrijwilligers, statushouders, geïntegreerde Nederlanders van buitenlandse komaf, christenen en moslims, gelovigen en niet-gelovigen. Alleen door gesprek en ontmoetingen, door te luisteren naar ieders ervaringen, kan er vertrouwen ontstaan. Zo willen wij ons inzetten om bij te dragen aan de  groei van sociale cohesie, nu onze samenleving voor deze sociale uitdaging staat.

Kerken zijn plaatsen van gebed. De Raad van Kerken roept tenslotte op tot gebed. Gebed voor vluchtelingen waar dan ook ter wereld; voor hen die de kans niet krijgen om te vluchten; voor hen die zich inzetten voor vrede; voor hulp aan hen die getroffen zijn door de wereldwijde crisis die zich voor onze ogen voltrekt. Gebed ook voor machthebbers en regeringsleiders die sleutels in handen hebben om wendingen ten goede te geven en om verstandige oplossingsrichtingen aan te geven.”