Actieprogramma voor Verenigingen van Eigenaren om energie te besparen

Alternative_EnergiesGRONINGEN – Vandaag kondigt wethouder duurzaamheid Mattias Gijsbertsen het Groningse actieprogramma aan om Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te stimuleren energie te besparen. De wethouder doet dit op een conferentie voor VvE’s in Martini Plaza. Groningen telt 5.000 Verenigingen van Eigenaren die bijna de helft van het aantal woningen bezitten.

De gemeente Groningen biedt VvE’s een energiescan aan waarmee ze informatie krijgen welke maatregelen ze kunnen nemen om een energiezuiniger en comfortabeler huis te creëren met een lagere energierekening. VvE’s kunnen zich hiervoor aanmelden via het energieloket. Voor VvE’s kleiner dan 24 appartementen is een gratis scan beschikbaar van een onafhankelijke energieadviseur. Met grotere VvE’s wordt in overleg bepaald welk energieadvies nodig is.

De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Het besparen van energie in woningen is daarvoor erg belangrijk. In het landelijk gesloten Energieakkoord is afgesproken dat jaarlijks landelijk 300.000 bestaande woningen twee labelstappen moeten maken. Voor Groningen (ca. 1% van alle woningen) betekent dit zo’n 3.000 woningen per jaar. Van de circa 90.000 woningen in de stad Groningen zijn er ruim 40.000 onderdeel van een VvE, dat is 45% van het totaal (bijna de helft). Energiebesparing bij deze 5.000 VvE’s is dus cruciaal.

De energiescans brengen in kaart welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn voor de VvE’s. Dat kan besturen helpen om op hun Algemene Ledenvergadering de leden te overtuigen waarom ze bepaalde investeringen willen doen. De adviseur kan daar eventueel bij van dienst zijn. De adviseur kan ook kijken of zonnepanelen een optie zijn. Hij kan helpen bij het zoeken van bouwbedrijven die maatregelen kunnen treffen of bij het aanvragen van offertes. Voor grotere VvE’s kan een begeleidingstraject ingezet worden waarbij er presentaties van de resultaten van de scan worden gegeven tijdens een ALV.

Door energieadviezen en begeleiding wil de gemeente VvE’s helpen en stimuleren om tot energiebesparende maatregelen te komen, zodat het actieprogramma bijdraagt aan een energieneutraal Groningen in 2035. Meer informatie over energiebesparing is te vinden op de website groningenwoontslim.nl