1000 jaar oude weg geofferd voor e-bikes

FietspadGRONINGEN – De provincie Groningen is in het kader van verduurzaming en vergroening bezig met de uitrol van de zogenaamde Fietsroute Plus-paden: betonnen fietspaden van 3,50 m breed die de stad met omliggende dorpen verbinden. Het doel is mensen uit de auto op de fiets te krijgen voor het woon-werkverkeer. Dit initiatief wordt van vele kanten bejubeld, en ook Heemschut is een groot voorstander van verduurzaming. Gedeeltelijk zijn de plannen al gerealiseerd, maar het traject Groningen –Ten Boer blijkt ingewikkeld.

Het traject Ten Boer krijgt een dubbele uitvoering: één langs de N360 en één over de oude stadsweg.

Heemschut, maar ook natuurorganisaties, hebben problemen met het traject over de oude stadsweg. De stadsweg is in het grijze verleden verhoogd aangelegd, zodat het verkeer droge voeten kon houden. Nu bestaat de weg uit een smal fietspad en een onverhard spoor voor landbouwmachines. Het probleem is dat het concept van een 3 meter breed fietspad plus een landbouwpad te veel is voor de beschikbare ruimte. Daarom is de provincie nu van plan om een  laag van 40 cm diep over de volle breedte van de oude stadsweg af te scheppen en die te vervangen door een betonnen fietspad. Voor het tractorpad komt er in plaats van beton een plastic raster van 5 cm dik gevuld met aarde dat ingezaaid wordt met gras. Op deze manier zou er genoeg stevigheid voor de oude dijk ontstaan om de ambities te realiseren.

Heemschut vindt dat er door de provincie veel te eenzijdig naar de oude stadsweg gekeken wordt. Nu wordt alleen het mobiliteitsaspect belicht. Maar de weg heeft ook een hoge cultuurhistorische waarde en dus ook toeristische en economische waarde. Het mogelijk 1000 jaar oude monument getuigt van het belang van de stad in vroeger tijden. Vreemd is dat de provincie in haar Omgevingsvisie 2016-2020 stelt “Wij beschermen karakteristieke waterlopen, wegen en verkavelingspatronen.”, maar dat uit deze plannen het tegenovergestelde blijkt. Heemschut verwacht dat bij uitvoering van de plannen de oude stadsweg zal verworden tot een racebaan voor e-bikes; mensen kunnen niet alleen heel snel naar de stad, ze willen ook heel snel naar de stad; want de karakterloosheid van een kaarsrechte betonweg met armzalig waterkanten ontneemt een ieder het verlangen hier ook maar enige extra tijd te verpozen.