Groningen start taskforce jongerenaanpak

JongerenGRONINGEN – De gemeente Groningen start met een nieuwe aanpak voor jongeren. De gemeente constateert dat een groep jongeren tussen 16 en 27 jaar soms buiten de boot valt. Deze kwetsbare jongeren kunnen in de knel komen door een samenloop van omstandigheden rond onderwijs, werk, inkomen, huisvesting en zorg. Ze wonen en leren niet zoals ze zouden willen, of krijgen niet snel genoeg de juiste ondersteuning of zorg. De gemeente begint daarom met een samenhangende jongerenaanpak. Een tijdelijke Taskforce Jongerenaanpak wordt ingezet om deze aanpak te versnellen.

Het lukt de meeste jongeren om op eigen kracht, meestal samen met hun ouders, hun school af te maken en werk te vinden. Voor ongeveer 3000 kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar is dit minder vanzelfsprekend. Zij hebben moeite zich te motiveren om naar school te gaan, zich daar te handhaven of op stageplek of werk aan de slag te gaan.

Breuklijnen
Tussen 16 en 27 jaar en met name rond het 18e jaar verandert er voor jongeren het nodige in wet- en regelgeving met gevolgen voor de financiering, de begeleiding en de handhaving. In de praktijk ervaren jongeren dat verschillende overgangen ertoe leiden dat zij in de knel komen. De gemeente wil voorkomen dat jongeren onnodig hinder ervaren van deze leeftijdsgrenzen. Daarom start ze een samenhangende jongerenaanpak, die zich richt op ondersteuning aan kwetsbare jongeren, waardoor zij in staat zijn zelf de regie te pakken op hun eigen leven. Hierbij is speciale aandacht voor jongeren in jeugdhulp en zwerfjongeren.

Wethouder Mattias Gijsbertsen (Jeugd): “Vooral de overgang van 17 naar 18 jaar leidt vaak tot problemen door allerlei veranderingen in de regels. Door de nieuwe taken die de gemeente van het Rijk heeft gekregen, kunnen we daar nu beter iets aan doen. Met deze Taskforce willen we ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen en niet tussen wal en schip vallen.”

Uitgangspunt is dat de jongere extra ondersteuning krijgt op het snijvlak van onderwijs, werk en inkomen. Daarnaast moet hij tijdig zijn voorbereid op de veranderingen bij het 18e levensjaar, zodat er meer mogelijkheid is voor eigen regie. De jongere krijgt ononderbroken en transparante ondersteuning, die wordt aangeboden vanuit het netwerk van alle betrokkenen, zoals de professionals, Gebieds- en WIJteams, en natuurlijk de jongere zelf.

Taskforce
Een tijdelijke gemeentelijke taskforce moet de nieuwe jongerenaanpak versnellen. De taskforce gaat op 1 februari 2016 van start. De Taskforce bestaat uit een beperkt aantal mensen uit de gemeentelijke organisatie met praktische kennis van onderwijs, werk, inkomen en zorg. De taskforce signaleert, adviseert, verbindt en bewaakt. Een oliemannetje dus, maar wel één met doorzettingsmacht.

Goede traditie
Binnen de eigen organisatie en ook in de regio heeft de gemeente een goede traditie in samenwerking rond jongeren. Zowel op het gebied van voorkomen van voortijdig schoolverlaten, bestrijding van jeugdwerkloosheid en het organiseren van jeugdzorg. Nu de gemeente andere verantwoordelijkheden heeft gekregen binnen de Participatiewet, de WMO en de jeugdzorg, is het tijd voor een stevige en samenhangende aanpak. Zo krijgt de jongere op diverse leefgebieden integraal de ondersteuning die nodig is.