Lezing over verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stad

GRONINGEN / 22-3-2006 / De nieuwbouw en geheel gerenoveerde Remonstrantse Kerk gaat dienst doen als kantoor van de stichting Oude Groninger Kerken / Foto: Omke Oudeman

GRONINGEN / 22-3-2006 / De nieuwbouw en geheel gerenoveerde Remonstrantse Kerk gaat dienst doen als kantoor van de stichting Oude Groninger Kerken / Foto: Omke Oudeman

GRONINGEN – Woensdag 2 december organiseert stichting Kunst In Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen in de Remonstrantse kerk in Groningen een lezing met als thema ‘De kunst van het veranderen – Verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stad’. 

Spraakmakende projecten
Deze lezing gaat in op het dilemma van de keuzes die moeten worden gemaakt bij stedenbouwkundige ontwerpen. Er wordt ingezoomd op interessante oplossingen die worden aangedragen. De vraag daarbij is of het nieuwe ontwerp wel of niet een verbetering is van het oude. De stad moet er immers wel op vooruit gaan. Er wordt aandacht besteed aan een aantal spraakmakende projecten in diverse steden, die in het verleden en heden zijn ontworpen en uitgevoerd. Spreker deze avond is Tjalling Visser, hij is stedenbouwkundige en hij doceerde Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Ruimtelijke kwaliteit
De opgave om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, is complex. Parameters waar de stedenbouwkundig ontwerper mee werkt zijn ‘functie’, ‘beeldwaarde’, ‘toekomstwaarde’ en ‘sociaal-economische waarde’. Wat deze begrippen inhouden komt in deze lezing uitgebreid aan de orde. Wanneer er ergens functieverlies optreedt – zoals in haven- en stationsgebieden als in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Assen – zullen er stedenbouwkundige maatregelen moeten worden genomen. Daarbij doen zich kansen voor om een ontwerp te maken dat tot revitalisatie en upgrading leidt van het gebied. Het eens worden over de impact van een ontwerp is niet altijd even gemakkelijk; overtuiging van elkaar speelt in de discussie over kwaliteit een belangrijke rol.

Kunst In Zicht 
Deze lezing in de Remonstrantse kerk aan de Coehoornsingel (achter bioscoop Pathé) wordt georganiseerd door de Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen.

Bijzondere Locaties Groningen
Oude gebouwen een nieuw leven geven: dat doet Bijzondere Locaties Groningen. Bijzondere Locaties Groningen verhuurt de Der Aa-kerk, de Remonstrantse kerk, de kerk van Leegkerk, de synagoge in Appingedam, de kerk van Klein Wetsinge en De Amshoff in Kiel-Windeweer. Ontstaan vanuit de Stichting Der Aa-kerk zorgt Bijzondere Locaties Groningen met de opbrengsten uit de verhuur van deze gebouwen dat ze open kunnen blijven voor gebruik en midden in de samenleving blijven staan.

Serie lezingen
Dit is de zevende lezing in een serie lezingen die Kunst in Zicht organiseert in de Remonstrantse kerk. Onderwerpen die eerder aan bod kwamen zijn de Groningse architect Egbert Reitsma, de Schotse kunstenaarsgroep The Glasgow Boys en Hollandse zelfportretten.

Woensdag 2 december 2015 om 19.30 tot 21.30 uur, de entree is 12,50 euro. Opgave via Kunst In Zicht Groningen: info@kunstinzichtgroningen.nl