Weggebruikers mijden bewust spits regio Groningen-Assen

FileGRONINGEN – Dit jaar (2015) rijdt 22% van de weggebruikers in de regio Groningen-Assen bewust minder tijdens de spitsuren dan vorig jaar (2014). Van deze groep doet 45% dit door op andere tijden te reizen, 8% door gebruik te maken van een ander vervoersmiddel en 5% door vaker gebruik te maken van P+R locaties. Opvallend is dat de respondenten aangeven zeer bewust te kiezen voor andere reistijden of andere vervoersmiddelen. Dit blijkt uit het gebruikersonderzoek Beter Benutten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu liet uitvoeren.

Weggebruikers waarderen de doorstroming op de wegen in de regio Groningen-Assen ruim boven het landelijk gemiddelde. De regio staat op de eerste plek wat betreft de waardering van de doorstroming buiten spitsuren en behaalt de derde plek als het gaat om de doorstroming tijdens spitsuren.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf opdracht tot dit gebruikersonderzoek om de resultaten van het Beter Benutten programma in kaart de brengen. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en het spoor te verbeteren. Het gebruikersonderzoek richt zich op 12 regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Midden Nederland, Brabant, Maastricht, Arnhem-Nijmegen, Twente, Zwolle-Kampen, Leeuwarden en de regio Groningen-Assen.

Van de zes trajecten die in de regio Groningen-Assen zijn gemeten, wordt de A28 van Haren P+R richting Julianaplein het vaakst gebruikt, gevolgd door de A28 De Punt richting Assen-Zuid. De A7 Hoogezand-Sappemeer richting het Julianaplein is het minst drukke traject.

Opvallend is dat de respondenten vooral tevreden zijn over de doorstroming op de A28 de Punt richting Assen Zuid, tevens één van de drukst bezochte trajecten. Maar liefst twee derde is positief over de mogelijkheden om tijdens de spitsuren op dit traject door te rijden. Ook de A28 van De Punt richting Haren kan op een relatief hoge tevredenheid van 56 procent rekenen. De tevredenheid is het laagst (30 procent) onder de gebruikers van het traject A7 Hoogkerk richting Julianaplein. Door de aanpak van de zuidelijke ringweg zal de doorstroming rond de stad Groningen in de toekomst verder verbeteren.