Mobiele fietsenmaker helpt fietsers op route Hoogezand-Groningen

FietspadGRONINGEN/HOOGEZAND – Om fietsers te attenderen op hun zichtbaarheid in het verkeer organiseren de partners in het project Fietsroute Hoogezand-Groningen deze maand verschillende fietsverlichtingsacties. Deze week controleren vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland (brom)fietsers op de fietsroute op hun verlichting. Zij doen dat in samenwerking met de politie. Fietsers die geen goede verlichting hebben, kunnen dit ter plekke gratis laten aanbrengen of repareren door een mobiele fietsenmaker. Fietsers en bromfietsers die wel goede verlichting hebben, krijgen als beloning een cadeautje. Na afloop van de controle krijgen alle fietsers een folder mee met daarop de belangrijkste regels rondom fietsverlichting.

Er vinden meerdere controleacties plaats op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen. Niet alleen (brom)fietsers op het fietspad worden daarbij aangesproken. Automobilisten die de fietsroute kruisen, en daarbij het verkeer op de fietsroute voorrang moet verlenen, worden ook benaderd. Acteurs van een straattheatergroep vragen hen op bijzondere wijze om in deze donkere dagen extra goed op te letten als ze het fietspad oversteken.

Project Fietsroute Hoogezand-Groningen
De fietsverlichtingsacties zijn onderdeel van het project Fietsroute Hoogezand-Groningen, waarbij de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond de verkeersveiligheid op de route proberen te verbeteren. Uit een enquĂȘte van het project blijkt dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op het fietspad tussen Hoogezand en Groningen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door slechte verlichting. Om de veiligheid te verbeteren worden er aanpassingen gedaan in de weginrichting en zijn er verkeerscontroles om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag. Meer informatie over de fietsroute Groningen-Hoogezand kunt u vinden op www.facebook.com/fietsrouteHoogezandGroningen en Twitter @FietsrouteHG.