Vrijwilligers Groninger Kerken krijgen Provinciale Vrijwilligersprijs

KerkenGRONINGEN – Afgelopen maandagavond reikte SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar de Provinciale Vrijwilligersprijs 2015 – categorie “Leefbaarheid’ uit aan de vrijwilligers van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De jury toonde zich onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers en hun inzet in alle (uit)hoeken van de provincie Groningen. “Wat een enorm aanbod aan activiteiten is er dankzij al deze mensen!” Deze feestelijke uitreiking vond plaats in de Statenzaal van het Provinciehuis Groningen in aanwezigheid van onder andere een aantal vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers van de SOGK.

Met het winnen van deze prijs krijgen alle vrijwilligers van de SOGK erkenning voor al het werk dat zij voor de Groninger Kerken verrichten. Zij zijn voor de stichting immers onontbeerlijk om de doelstelling: ‘Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor’ – te realiseren!

Uit het juryrapport:
‘Sleutel aan de overkant’. Onze prachtige historische Groninger kerken, je kunt er (bijna) altijd in. Dankzij de sleutelhouder aan de overkant, dankzij de vrijwilligers. De SOGK bezit vele historische kerkgebouwen en kerkhoven/begraafplaatsen in de provincie Groningen. Waardevol cultureel erfgoed dat het nodige onderhoud vraagt. Daarnaast wil de stichting de kerkgebouwen zoveel mogelijk openstellen en onderdeel laten zijn van de dorpsgemeenschappen. Om dat te realiseren zijn ruim 600 vrijwilligers actief.
De meeste vrijwilligers zijn aangesloten bij de Plaatselijke Commissies. Zij geven handen en voeten aan de activiteiten in en om de kerk. Of het nu gaat om het organiseren van kunstexposities en lezingen, concerten of theatervoorstellingen: de vrijwilligers steken de handen uit de mouwen. Tijdens open dagen staan de vrijwilligers klaar met informatie over ‘hun’ kerk en belangstellenden krijgen rondleidingen. Ook onderhouden de vrijwilligers de luidklokken, kerkhoven en de vaak eeuwenoude grafstenen. Met al deze activiteiten dragen de vrijwilligers van de SOGK bij aan de levendigheid en de leefbaarheid in de dorpen.