Uitkeringen in provincie Groningen gestegen

WW Groningen2GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in november gestegen. Dit is vooral het gevolg van het wegvallen van seizoensgebonden werkgelegenheid in bouw, landbouw en horeca. Het nieuwe schooljaar zorgde voor een daling van de WW in het onderwijs.

Stijging WW in Groningen
Eind november 2015 telde Groningen 14.799 WW-uitkeringen. Dat is 4,9% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in november toe, met 152 uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 1,0% (149) minder WW-uitkeringen. 

WW Groningen Stijging WW in vrijwel geheel Nederland
In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind november uit op 427.404. Dat is 4,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 420.969. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,5% (6.435). Vrijwel alle provincies laten een stijging van de WW zien. Alleen in Utrecht daalde de WW in november. De provincies Zeeland (+4,2%) en Friesland (+3,8%) kennen de grootste stijging. Een jaar eerder waren er 425.2136 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 0,5% (2.191).

Regionale verschillen
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. Friesland laat in november de sterkste stijging in WW-uitkeringen zien. In Drenthe nam de WW ook sterker toe dan in Groningen. Ten opzichte van een jaar eerder daalde in Groningen en Friesland het aantal WW-uitkeringen, maar was in Drenthe sprake van een toename.

  • UWV verstrekte eind november in de provincie Friesland 17.989 WW-uitkeringen; 3,7% meer dan vorige maand. In Friesland was er het afgelopen jaar sprake van een afname van 1,8%.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is in november met 2,3% gestegen naar 13.753. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 3,9%.

Seizoengebonden toename WW
In november nam het aantal WW-uitkeringen vooral toe in de sectoren bouw, landbouw en horeca. Door het wegvallen van seizoensgebonden werkgelegenheid in deze sectoren werden tijdelijke contracten en uitzendcontracten in deze sectoren beëindigd. Nieuwe tijdelijke contracten aan het begin van het nieuwe schooljaar zorgden in het onderwijs juist voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Het economisch herstel is vooral zichtbaar in een daling van de WW op jaarbasis in de uitzendsector, bouw, zakelijke diensten, handel en horeca. Daar tegenover staan sectoren als zorg & welzijn en onderwijs, waar op jaarbasis sprake is van een stijging van de WW. Dit is het gevolg van afnemende werkgelegenheid door reorganisaties en bezuinigingen.