Gemeente betrekt burgers bij adviestrajecten

GroningenGRONINGEN – De gemeente Groningen kiest voor een netwerkbenadering voor de advisering in het sociale domein. De drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Jeugd en participatie zijn aanleiding om meer organisaties en burgers de mogelijkheid te bieden mee te doen bij adviestrajecten. 

Op 27 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Groningen besloten te stoppen met de formele adviesorganen: de Ouderenraad, de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO Platform. Gekozen is nu voor een stedelijk netwerk dat met ingang van 1 februari a.s. van start gaat en voor 1 juli 2016 volledig operationeel is. In de tussenliggende tijd blijft de mogelijkheid bestaan om de ‘oude’ adviesorganen te consulteren voor een warme overdracht.

De kern van de nieuwe structuur is een stedelijk netwerk dat bestaat uit deskundigen. Er wordt een pool gevormd van zo’n 40 tot 60 mensen die op persoonlijke titel mee kunnen doen. Geworven wordt op basis van profielen, zodat allerlei disciplines vertegenwoordigd zullen zijn. Deze mensen buigen zich met name over wijkoverstijgende, integrale thema’s. Een kleine ‘kopgroep’ van ongeveer 10 personen start in februari 2016 en zal het netwerk  verder uitbreiden.

Naast het stedelijk netwerk worden, afhankelijk van het onderwerp, organisaties en individuele burgers uitgenodigd mee te doen, als deskundige of belanghebbende. Op de gemeentelijke website wordt met ingang van februari een digitaal platform gelanceerd: Stadadviseert.

Het is de plek waar adviestrajecten worden uitgezet en te volgen zijn. Ook moet het de plek worden waar Stadjers ongevraagd signalen en adviezen kunnen afgeven.

Met deze opzet speelt de gemeente ook in op het toenemend aantal burgerinitiatieven, die ze ziet als een vorm van advisering in de praktijk. Het benutten van de kracht van burgers strekt zich nu ook uit tot het terrein van de beleidsadvisering.