Licht aan het eind van de tunnel voor Museum Nienoord

Landgoed_Nienoord_LeekLEEK – Na een moeilijke en zeer onzekere periode is er weer licht aan het eind van de tunnel voor Museum Nienoord in Leek. Het museum gaat in het voorjaar van 2016 gewoon open. Daar zag het tot voor kort niet naar uit. De financiële situatie was dermate zorgelijk, dat het bestuur moest besluiten per 1 november het personeel te ontslaan. Op twee leden na trad ook het bestuur af.

Een taskforce onder leiding van burgemeester B.C. Hoekstra van Leek heeft zich vervolgens ingezet om oplossingen te vinden voor de ontstane problemen. De vijf leden van deze taskforce hebben zich enorm ingespannen voor het museum. Intensieve overleggen van de taskforce met de gemeente Leek, de provincie Groningen (met name gedeputeerde mevrouw F. Gräper-van Koolwijk) en Erfgoedpartners Groningen hebben hun vruchten afgeworpen. Er is een jaarplan opgesteld voor 2016 dat voor Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen voldoende is om de beschikking voor het komende jaar af te geven.

Hiermee is duidelijkheid gekomen voor het bestuur, de directie, medewerkers en vrijwilligers van het museum. Die duidelijkheid was noodzakelijk om afspraken voor het nieuwe jaar te kunnen maken. Ook was deze beslissing nodig om een nieuwe directeur te kunnen aanzoeken als opvolger van vertrekkend directeur mevrouw Gitta op den Akker.

 

De taskforce en het museumbestuur zijn zeer verheugd dat zij voor de ontstane vacature van directeur inmiddels invulling hebben kunnen vinden in de persoon van drs Geert Pruiksma. Pruiksma is kunsthistoricus en was jarenlang directeur bij Museum de Buitenplaats te Eelde. Daarnaast was hij actief voor onder meer het Groninger Museum, Gasunie NV, Stichting Epemastate en de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij. De directietaken worden deze weken overgedragen. Naast zijn nieuwe functie in Museum Nienoord blijft Pruiksma betrokken bij de Klassieke Academie en Podium TV.

De taskforce en museumbestuur hadden directeur Gitta op den Akker gevraagd de nieuw ingeslagen weg met het museum in 2016 voort te zetten, maar zij heeft na rijp beraad te kennen gegeven hiervoor niet meer beschikbaar te zijn en zich te willen richten op nieuwe projecten.

Het museumbestuur en de taskforce hebben respect voor haar besluit en zijn haar bijzonder erkentelijk voor wat zij de afgelopen jaren voor het museum gedaan heeft en wensen haar bijzonder veel succes bij de voortzetting van haar loopbaan.

Daarnaast is een nieuw bestuur gevormd, dat per 1 januari 2016 aantreedt. Na een overgangsperiode neemt dit bestuur de taken en verantwoordelijkheden van de taskforce over.

Museum Nienoord hoopt op een structurele subsidie gedurende de looptijd van de nieuwe Cultuurnota van de provincie Groningen van 2017 tot en met 2020. De plannen en subsidieverzoeken daarvoor moeten voor de jaarwisseling worden ingediend. Daarnaast gaat het museum structurele en incidentele subsidies van andere overheden en fondsen werven.

Het jaar 2016 wordt gezien als overbruggingsjaar. Tijdens dat jaar zorgt de gemeente Leek in personele zin nog voor ondersteuning, om zo de nieuwe directeur en het nieuwe bestuur de tijd en ruimte te geven om een professionele toekomstgerichte en financieel gezonde museumorganisatie op te bouwen.