Meer aandacht voor fraudebestrijding

HOOGEZAND-SAPPEMEER/SLOCHTEREN – BWRI, de sociale dienst voor Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, heeft de afgelopen tijd op een aantal terreinen een forse kwaliteitsslag gemaakt. Onder andere is het aanvraagproces veranderd, zijn bureaucratische obstakels opgeruimd die mensen belemmeren aan het werk te gaan en is er meer aandacht voor fraudebestrijding.

“De eerste helft van dit jaar ging de aandacht uit naar de samenvoeging van de sociale werkvoorziening BWR met de unit werk en inkomen tot BWRI”, licht wethouder Peter Verschuren van Hoogezand-Sappemeer toe. “Dat is gelukt en daardoor konden we de afgelopen maanden een aantal zaken tegen het licht houden en verbeteren.”

Bij de uitkeringsaanvraag staat nu het persoonlijke contact met een vaste medewerker centraal. Verschuren: “We hebben de groepsgewijze voorlichting en het vooral communiceren via e-mail ingeruild voor een veel persoonlijkere benadering, waarmee we de aanvragen ook sneller kunnen afhandelen.”

Regels die veel gedoe opleveren voor mensen die tijdelijk of parttime aan het werk gaan zijn zo veel mogelijk versoepeld. Onder andere gaat BWRI ruimer om met de verrekening van inkomsten en vaker met een versimpelde aanvraagprocedure werken, zodat mensen na een kort dienstverband weer snel in de uitkering kunnen instromen.

Een andere verbetering voor de cliënten van BWRI is dat er nieuwe regels zijn gekomen voor de verrekening van giften. Verschuren: “We waren streng als iemand in de bijstand wat geld kreeg van bijvoorbeeld zijn ouders. Nu is er veel meer mogelijk voordat een gift op de uitkering wordt gekort.”

 

Naast soepelere regels en een meer persoonlijke benadering is er ook extra aandacht gekomen voor fraudebestrijding. BWRI had er last van dat er maar één sociaal rechercheur was: bij grote fraudezaken moeten altijd twee sociaal rechercheurs betrokken zijn en bovendien was er te veel werk voor één rechercheur. Daarom is nu besloten dat er een tweede bij komt.