Groninger Belang zegt vertrouwen op in Hans Alders

Nieuwe Statenfractie wil dat GS duimschroeven aandraait

BRAM-SCHMAALVEENDAM – De Statenfractie van Groninger Belang heeft geen vertrouwen meer in de plannen van Nationaal Coördinator Hans Alders. Dat zegt fractievoorzitter Bram Schmaal. De oppositiepartij in de Provinciale Staten vindt dat Alders te weinig de belangen van de Groningers behartigt, maar meer als een ‘zetbaas’ van Den Haag opereert.

“We zien niet zoveel heil in het meerjarenplan van Nationaal Coördinator Hans Alders”, zegt Schmaal. “Bij de presentatie van zijn plannen in Provinciale Staten waren we niet heel enthousiast en dat is niet veranderd. We krijgen een beetje het gevoel dat Alders de boel probeert te sussen, en het hele circus weer vrolijk verder gaat. Daar doen we niet aan mee.”

Schmaal is van mening dat Alders meer naar de inhoud moet kijken en door andere factoren erbij te betrekken de aandacht niet van de kern moet afleiden. “De contourenkaart bijvoorbeeld, die bepaalt of je als gemeente wel bij de erkende gemeenten met aardbevingsschade hoort of niet. Er is constant discussie over het feit welke gemeente wel of niet op deze contourenkaart moet worden aangemerkt. Wij vinden dat dit een afleiding is van het probleem. Zo gaat het elke keer door. De Nationaal Coördinator vertelt in zijn verhaal over de kansen op het gebied van energie, de zorg en de krimp. Stop met dit geneuzel en ga aan de slag. De schade moet gewoon ruimhartig vergoed worden, en dat doe je niet door de focus constant van het echte probleem te halen.”

Daden
Groninger Belang wil meer daden zien van Alders, en plaatst daarbij ook een kritische noot richting gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). “De gedeputeerde moet veel harder de discussie ingaan”, vindt Schmaal. “In dit spel moet je een grote broek aantrekken. Maar dit college gaat achterover hangen totdat Alders met een eigen berekening komt. Waarom wachten? Je hebt iets te eisen als Groningen. Wij vinden dat we hoog moeten inzetten, dit gebied er recht op.”

De partij is kritisch op Alders en op een aantal gedeputeerden in het provinciebestuur. Groninger Belang wil meer daadkracht zien, zegt Schmaal. Niet alleen in het aardbevingsdossier, ook op het gebied van windenergie bijvoorbeeld. Ook het optreden van gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) kan de partij niet bekoren. “In het windmolendossier durft ze gewoon geen besluit te nemen”, stelt Schmaal. “Ze had er harder aan kunnen trekken om het windmolendossier nog een wending te laten nemen.”

Positief
Het is niet alleen maar kritiek wat Groninger Belang uitdeelt aan het begin van het nieuwe jaar. Positieve woorden zijn er ook, en dan met name voor de gedeputeerden Fleur Gräper (D66) en Patrick Brouns (CDA).  “Als je kijkt naar deze gedeputeerden, daar hebben we fiducie in”, stelt de fractievoorzitter. “Hoe Brouns aan de slag is gegaan met de herindeling kan ons bekoren. Geen druk van bovenaf, maar gemeenten echt aan het woord laten. Ook Fleur Gräper houdt woord en doet wat ze zegt. Dat vinden we als partij erg prettig.”

Over de start van de nieuwe fractie is de Veendammer politicus tot dusver tevreden. Bij de presentatie van de partij in Garnwerd hoopte Schmaal dat alle kikkers in de kruiwagen zouden blijven zitten en dat heeft de partij tot dusver gerealiseerd. “We zijn positief”, zegt hij. “Op dit moment zijn we redelijk ingewerkt in de mores van het provinciehuis. Maar er staat ons nog heel wat te doen. Samen, dus het college ook. We hopen dat dit college in 2016 meer haar tanden laat zien.”