Provincie Groningen geeft subsidie aan drie projecten van de Energy Academy Europe (EAE)

Provinciehuis GroningenGRONINGEN- De provincie Groningen geeft aan drie projecten van de Energy Academy Europe (EAE) en het Energy College in totaal 410.000 euro subsidie. “Om de energietransitie mogelijk te maken hebben we zowel kennisontwikkeling als praktische kennis nodig. Denk aan de vele gebouwen die energiezuiniger gemaakt moeten worden de komende jaren, vooral ook in het aardbevingsgebied. Deze subsidies dragen daar aan bij”, aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan van de provincie Groningen.

  1. Energysense (€ 135.000)
    Energysense richt zich op huishoudelijk gebruik van energie en manieren om gedrag te beïnvloeden. Er wordt een hoogwaardige en veilige ICT infrastructuur gebouwd, die grootschalige data over energiegebruik en gedrag van de 10.000 deelnemende huishoudens breed beschikbaar maakt voor onderzoek en innovatie.

    2. T-Shape onderwijs (€ 200.000)
    Om in 2022 3.000 studenten op te kunnen leiden met een EAE-certificaat moeten zij naast het reguliere onderwijs een interdisciplinaire specialisatie energie hebben gevolgd. Dit wordt een T-shaped model genoemd. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen werken dit model verder uit voor verschillende studies en vakgebieden.

  2. Ik studeer energie (€ 75.000)
    Doel van het project is het verder ontwikkelen van het energieonderwijs voor MBO professionals in Noord-Nederland. Het Energy College wil doorgroeien naar een volwassen organisatie die ondersteuning biedt aan de ROC’s en AOC’s en die aan de vraag van het bedrijfsleven naar energieprofessionals kan voldoen. Zij gaan bijvoorbeeld samen vijftien energiemodules ontwikkelen.

De subsidie komt voort uit de Green Deal van Noord-Nederland met het Rijk, waarin onder meer geld beschikbaar is om projecten op het gebied van onderwijs, innovatie en onderzoek van de Energy Academy Europe (WO/HBO) en het Energy College (MBO) te ondersteunen.