College laat omwonenden Noorderkerk volledig in de kou staan

 

PlantsoenGRONINGEN – Omwonenden van de Noorderkerk in de Plantsoenbuurt luiden opnieuw de noodklok omdat het college toezeggingen niet nakomt, onvolledige informatie geeft en op geen enkele manier nog de controle lijkt te hebben over wat er gaande is met de vergunningen en de al gestarte bouwactiviteiten.

SP en Stadspartij raadsleden Mechteld van Duin en Marjet Woldhuis hebben al eerder aan de bel getrokken over misstanden bij dit bouwproject  waarop de wethouder beloofde zorgvuldig te werk te gaan. Van die zorgvuldigheid komt echter weinig terecht: bewoners en raad worden niet geïnformeerd over vergunningen die dan weer wel en dan weer niet ingetrokken blijken te zijn en een rechtszaak, waar bewoners ook hun belangen naar voren hadden kunnen brengen, is niet onder hun aandacht gebracht. Dan is er nog de kwestie van de dakterassen, het college zegde eerder toe dat deze er niet zouden komen. De projectontwikkelaar zegt dat ze er wel komen. Wie moeten de bewoners dan geloven?

Genoeg redenen om het college ter verantwoording te roepen, zo vinden Woldhuis en Van Duin. Daarom hebben ze voor a.s. woensdag tijdens de raadsvergadering een interpellatiedebat aangevraagd. Inzet is het stilleggen van de bouwactiviteiten totdat er volledige duidelijkheid is over procedures en vergunningen. Opnieuw excuses maken en beloven het in de toekomst beter te doen volstaan niet meer, er moet worden opgetreden.